VI Niedziela Wielkanocna

17 maja 2020 r.

 1. Przeżywamy dzisiaj VI Niedzielę Wielkanocną. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dziękuję za ofiary składane w ubiegłą niedzielę na potrzeby parafii.
 2. Msze święte w tym tygodniu:
  a. w Brunarach Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 18.00.
  b. w Czarnej – Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 17.00.
  Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych – w świątyni lub wokół niej – za zachowaniem obowiązujących przepisów lub do odmawiania litanii do Matki Bożej w rodzinach.
 1. W poniedziałek – przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II – podczas Mszy świętej i nabożeństw majowych będziemy dziękować Panu Bogu za dar posługi św. Jana Pawła II. Wolontariat działający przy Szkole przygotował konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży (szczegóły na stronie internetowej parafii)
 2. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o urodzaje: w poniedziałek, wtorek i w środę. W tym roku – z powodu epidemii nie będzie możliwości sprawowania Eucharystii przy kapliczkach na terenie naszej parafii. Będziemy modlić się w świątyniach.
 3. W piątek – rozpoczęcie nowenny do Ducha Świętego.
 4. W związku z komunikatem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie o możliwości organizacji I Komunii św. w czerwcu lub w miesiącach wakacyjnych zapraszam rodziców dzieci pierwszokomunijnych z klasy III na spotkanie w przyszłą niedzielę – o godz. 17.00.
 5. Codziennie w tym tygodniu od wtorku będzie w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 16.30. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej i Komunii świętej wielkanocnej.
 6. W związku z zaleceniami władz państwowych informujemy, że od dzisiejszej niedzieli w kościele parafialnym w Brunarach (wliczając przestrzeń za ikonostasem i zakrystię) może przebywać jednocześnie maksymalnie 30 osób, natomiast w kościele pomocniczym w Czarnej (wliczając przestrzeń za ikonostasem i zakrystię) może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób. Wchodząc do kościoła prosimy zabrać po jednym obrazku z koszyczka, który jest w przedsionku kościoła. Brak obrazków w koszyku oznacza osiągnięcie maksymalnej liczby osób w kościele. W kościele zajmujemy miejsca, zachowując bezpieczne odległości. Jeżeli już nie ma wolnych miejsc wewnątrz kościoła, pozostajemy na zewnątrz wokół kościoła, zachowując bezpieczne odległości. Taka forma organizowania liturgii przyjęta jest w innych parafiach. Istnieje w dalszym ciągu obowiązek zakrywania ust i nosa (ten obowiązek nie dotyczy kapłana, który celebruje Eucharystię).
 7. Biskup Tarnowski w kolejnym dekrecie zezwala na odwiedziny chorych z posługą sakramentalną ilekroć sami wierni o to proszą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (odpowiednie odległości, maseczki dla chorych). Odwiedziny chorych będą w I piątek miesiąca. Ks. Biskup zezwala również na celebrację pogrzebu z trumną w kościele, z wyjątkiem gdy śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej z zachowaniem odpowiedniej liczby osób w świątyni (cały dekret Ks. Biskupa znajduje się na stronie diecezji i na stronie naszej parafii).

 

Wszystkich Parafian polecam Panu Bogu na modlitwie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Ufajmy Bożej Opatrzności.

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji pogrzebów i odwiedzania chorych [14.05.2020]

Odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych oraz mając na uwadze kierowane przez nich prośby o zezwolenie na celebrację pogrzebu z trumną w kościele („stacja w kościele”) postanawiam, niniejszym dekretem, dopuścić taką możliwość przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. Nadto przypominam, że ciała osób zmarłych na choroby zakaźne wyszczególnione w rozporządzeniach Ministra Zdrowia winny być grzebane według specjalnych procedur, w tym bez możliwości wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy cmentarnej (wykaz tekstów prawnych poniżej).

Ponadto, mając na uwadze troskę o zbawienie dusz, zezwalam duszpasterzom na odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Tarnów, 14.05.2020.

Nasz znak: OC – 2/32/20

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

Komunikat w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania [14.05.2020]

 

1. W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych, a także z dotychczasową praktyką duszpasterską oraz oczekiwaniem wiernych informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

2. Wskazania szczegółowe dla kandydatów i ich rodzin:

     a) O przystąpieniu kandydatów do sakramentu bierzmowania decydują rodzice lub opiekunowie prawni;

     b) Kandydaci, którzy nie przystąpią do sakramentu bierzmowania w proponowanym terminie, mogą przyjąć ten sakrament w czasie powakacyjnym lub w przyszłym roku z klasami młodszymi;

     c) Ze względu na ograniczenia co do ilości wiernych na nabożeństwach, należy do minimum ograniczyć udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej z przyjęciem bierzmowania.

3. Wskazania organizacyjne dla proboszczów i dziekanów:

     a) W ramach dekanatu organizacją uroczystości zajmuje się ksiądz dziekan, który konsultuje się w ww. sprawie z proboszczami;

     b) Po ustaleniu szczegółów (podział na grupy, miejsca) ksiądz dziekan ustala bezpośrednio z szafarzem sakramentu datę i godzinę udzielenia sakramentu bierzmowania;

     c) Harmonogram udzielania sakramentu bierzmowania (bez wskazanych dat), opublikowany na stronie Wydziału Katechetycznego, określa, który biskup jest szafarzem sakramentu bierzmowania w danym dekanacie.

     d) Proboszczowie powinni zatroszczyć się o przygotowanie bezpośrednie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4. Egzaminy z wiedzy religijnej, przeprowadzane tradycyjnie na zakończenie klasy siódmej, zostają przeniesione na przyszły rok szkolny.

Ks. Tomasz Lelito – dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020r. [AKTUALIZACJA 04.05.2020]

 • W związku ze zmieniającą się sytuacją, dotyczącą m.in. zmniejszenia się obostrzeń co do liczby uczestników nabożeństw w kościołach, a także z licznymi zapytaniami wiernych i duszpasterzy w sprawie możliwości organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu i miesiącach wakacyjnych, zmianom ulegają niektóre zapisy komunikatu, który w aktualnej wersji brzmi:

1. W obecnej sytuacji epidemii w Polsce uroczystości pierwszokomunijne w maju nie będą organizowane.

2. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem odpowiedniego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.

3. Istnieje możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (oraz miesiącach wakacyjnych), przy czym decyzja o organizacji tych uroczystości będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować przepisy państwowe co do ilości osób mogących przebywać na nabożeństwie w kościele oraz wszelkie inne środki ostrożności. Uroczystości pierwszokomunijne mogą odbywać się nie tylko w niedziele, ale w zależności od potrzeby (podział na kilka grup) również w dni powszednie. Dzieci, których rodzice nie zdecydują się wziąć udziału w uroczystościach w wyżej wymienionym okresie, mają prawo przystąpić do Pierwszej Komunii świętej w ustalonym z proboszczem parafii późniejszym terminie.

4. Katecheci, korzystając z możliwości katechezy zdalnej i kontaktu przy pomocy dostępnych środków komunikacji internetowej z dziećmi, które przygotowują się w tym roku do Pierwszej Komunii świętej, powinni podjąć z nimi temat przesunięcia terminu tej uroczystości, aby przyjęły to ze zrozumieniem. Czas przeznaczony na katechezę zdalną można wykorzystać m.in. na opracowanie scenariusza liturgii uroczystości pierwszokomunijnych, aby nie mnożyć tzw. prób tuż przed uroczystością a w ich miejscu odbyły się przede wszystkim spotkania formacyjne i przygotowanie bezpośrednie.

5. W związku z tymczasowym zawieszeniem w parafiach wszelkich spotkań formacyjnych oraz ograniczonym kontaktem z katechetami, prosimy rodziców, aby podjęli z dziećmi indywidualną katechezę domową w oparciu o materiał wskazany przez katechetę lub proboszcza.

6. Decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych.

7. Treść komunikatu może ulec zmianie w miarę rozwoju sytuacji w Polsce.

 

 

100 ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

Mimo trudnego okresu kwarantanny nasi wolontariusze nie zaprzestają swojej działalności co prawda forma inna ale zapał i energia pozostaje ta sama

Jednym z działań, które w naszych sercach zajmowało i nadal zajmuje szczególne poczytne miejsce jest „Dzień z Janem Pawłem II”. Przez długi czas każdego roku organizowaliśmy spotkania filmowe z naszym Wspaniałym Rodakiem a jak wszyscy wiemy rok 2020 jest dla nas wyjątkowy.

Współczesny świat coraz częściej pozbawiony jest ludzi charyzmatycznych,
z przesłaniem lub będących wzorem wartości godnych naśladowania. Pęd człowieka za materią powoli oddala nas od tradycji i wartości naszych przodków, a co za tym idzie, od przesłania naszego rodaka Świętego Jana Pawła II. Aby nie  zapomnieć Jego słów, które często koiły ból duszy, rozgrzewały na sercu i pozwalały mieć nadzieję na lepsze jutro, nasi wolontariusze przygotowali konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II.

Regulamin konkursu „100-tne urodziny Św. Jana Pawła II”

 

Wolontariat ZS w Brunarach ogłasza konkurs związany z 100-tną rocznicą urodzin Św. Jana Pawła II.

 

Warunki konkursu:

1.Prace mogą być wykonane indywidualnie lub rodzinnie – bez ograniczeń wiekowych, dopasowane do odpowiedniej kategorii.

 1. Kategorie konkursu:
 • kategoria – rodzinna (dedykowana w szczególności maluchom i ich rodzicom) – portret Św. Jana Pawła II, format A3, technika dowolna;
 • kategoria – indywidualna uczniowie klasy1, 2, 3, 4 – portret Jana Pawła II, format A4, technika dowolna – kredka, pastele, farby, wyklejanka itp.,
 • kategoria – indywidualna uczniowie klasy 5, 6, 7, 8 – prezentacja na temat

„Święty Jan Paweł II – postać niezwykła”, ujęcie niezwykłych cech osobowości  i charakteru, można wykorzystać dostępne źródła zdjęć i informacji, prezentacja ma mieć od 8 do 12 slajdów z opracowanymi przejściami, animacją, można dodać muzykę.

 

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:

 • zgodność wykonania z regulaminem konkursu,
 • wielkość zgodną z podanymi wymiarami,
 • zgodność prezentacji z zasadami jej tworzenia,
 • ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, – technikę wykonania,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, – estetykę wykonania pracy.

Dokładne zdjęcia prac wraz z opisem, wykonane prezentacje należy przesyłać na adres wolontariat.brunary@onet.pl do 31 maja 2020roku.

Opisane prace można także składać w szkole.

 

Ogłoszenie    wyników    będzie    miało    miejsce    10    czerwca    2020    roku.

 

Dla zwycięzców za 1,2,3 miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe, natomiast dla pozostałych uczestników słodkie upominki i pamiątkowe dyplomy.

 

Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, celem zaprezentowania ich  w ramach ekspozycji pokonkursowej. 

 

 


Intencje Mszy Świętych – 18.05.2020 – 24.05.2020 r.

Poniedziałek 18.05.

18.00: + Szymon Gambal – z okazji urodzin – od córki Doroty

Czarna – 17.00: + Teresa Stróżyk

 

Wtorek 19.05.

18.00: + Adam Stachura – w 30 dz. po śm. – z int. Żony z synem Sławomirem

Czarna – 17.00: + Teresa Stróżyk

 

Środa 20.05.

18.00: ++ Karol i Krystyna Gurbowicz, + Danuta Krok – od Żony i Mamy

Czarna – 17.00: + Teresa Stróżyk

 

Czwartek 21.05.

18.00: O uwolnienie od zła dla pewnej osoby

Czarna – 17.00: + Teresa Stróżyk

 

Piątek 22.05.

18.00: + Maria Stachura – w rocz. śm.

Czarna – 17.00:  ++ Janina i Kazimierz Gryboś – w 21 rocz. śm. Kazimierza

 

Sobota 23.05.

18.00: ++ Maria i Franciszek Smoła – w rocz. śm. – od syna Józefa

Czarna 17.00: Za Parafian

 

Niedziela 24.05.

8.00: W int. Ks. Pawła Brońskiego – w 17 rocz. święceń kapłańskich – z podziękowaniem za łaski

i z prośbą o Boże błogosławieństwo – przez wstawiennictwo Matki Bożej

Czarna 9.30: ++ Mieczysław i Wanda Górowscy

11.00: + Kazimierz Matuszyk – w 30 dz. po śm. – z int. syna Krzysztofa z rodziną