Od niedzieli możemy uczestniczyć bez ograniczeń w liturgii w naszych świątyniach.

Cieszymy się, że od niedzieli możemy uczestniczyć bez ograniczeń w liturgii w naszych świątyniach. W związku z tym, chciałem serdecznie zaprosić Parafian do wspólnego uczestniczenia w Eucharystii w naszych świątyniach. Niech Uroczystość Zesłania Ducha Świętego będzie przeżywana tak dostojnie jak Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego czy Uroczystość Bożego Narodzenia. Lektorów, ministrantów i Dziewczęcą Służbę Maryjną proszę do służenia przy ołtarzu.

Zachowujemy przepisy sanitarne. Są one następujące:

– wewnątrz świątyń wszyscy powinni mieć obowiązkowe maseczki ochronne, dlatego nie musimy zachowywać odstępów

– na zewnątrz – możemy zdjąć maseczki – ale wówczas musimy zachować odstęp sanitarny – 2 metry.

Ks. Proboszcz.

Poniżej publikujemy treść nowego zarządzenia Ks. Biskupa Ordynariusza

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

  • osób w podeszłym wieku
  • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
  • osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, pół-publicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Ks. dr hab. Robert Kantor

KANCLERZ KURII