Od niedzieli możemy uczestniczyć bez ograniczeń w liturgii w naszych świątyniach.

Cieszymy się, że od niedzieli możemy uczestniczyć bez ograniczeń w liturgii w naszych świątyniach. W związku z tym, chciałem serdecznie zaprosić Parafian do wspólnego uczestniczenia w Eucharystii w naszych świątyniach. Niech Uroczystość Zesłania Ducha Świętego będzie przeżywana tak dostojnie jak Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego czy Uroczystość Bożego Narodzenia. Lektorów, ministrantów i Dziewczęcą Służbę Maryjną proszę do służenia przy ołtarzu.

Zachowujemy przepisy sanitarne. Są one następujące:

– wewnątrz świątyń wszyscy powinni mieć obowiązkowe maseczki ochronne, dlatego nie musimy zachowywać odstępów

– na zewnątrz – możemy zdjąć maseczki – ale wówczas musimy zachować odstęp sanitarny – 2 metry.

Ks. Proboszcz.

Poniżej publikujemy treść nowego zarządzenia Ks. Biskupa Ordynariusza

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
 • osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, pół-publicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Ks. dr hab. Robert Kantor

KANCLERZ KURII


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

                                              24 maja 2020 r.

 1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 2. Msze święte w tym tygodniu:
  a. w Brunarach Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 18.00.
  b. w Czarnej – Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 17.00.
  Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych – w świątyni lub wokół niej – za zachowaniem obowiązujących przepisów lub do odmawiania litanii do Matki Bożej w rodzinach.
 1. Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 5 lipca – w dwóch grupach: na Mszy świętej o godz. 9.00 i na Mszy świętej o godz. 11.00. (Msza święta z godz. 8.00 – przesunięta wówczas będzie na godz. 7.00). Spotkanie dla dzieci z klasy III wraz z rodzicami będzie w tym tygodniu:
  a. dla grupy I (dzieci od nr 1 do 10) wraz z rodzicami – we wtorek na Mszy świętej o godz. 18.00 – następnie katecheza w kościele.
  b. dla grupy II (dzieci od nr 11 do 20) wraz z rodzicami – we czwartek na Mszy świętej o godz. 18.00 – następnie katecheza w kościele.
 2. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 zapraszam rodziców dzieci z klasy IV, aby ustalić datę rocznicy I Komunii świętej.
 3. We wtorek – Dzień Matki – nie zapomnijmy, aby Matkom złożyć życzenia i pomodlić się w ich intencjach. Nie zapominajmy również o zmarłych Matkach, aby przez modlitwę wypraszać im radość nieba.
 4. W tym tygodniu od wtorku do soboty w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu o ustanie epidemii od godz. 15.00 do 16.30. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej i Komunii świętej wielkanocnej – kończy się okres wielkanocny, więc ostatni już czas by dopełnić obowiązku wielkanocnej spowiedzi i Komunii świętej – będzie to ostatni tydzień tej adoracji.
 5. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Święta.
 6. Biskup Tarnowski w kolejnym dekrecie zezwala na organizowanie spotkań formacyjnych, zbiorek dla lektorów, ministrantów, Dziewczęcej Służby Maryjnej z zachowaniem przepisów sanitarnych (cały dekret Ks. Biskupa znajduje się na stronie diecezji i na stronie naszej parafii).

 

Wszystkich Parafian polecam Panu Bogu na modlitwie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Ufajmy Bożej Opatrzności.

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie spotkań formacyjnych

Odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych, niniejszym zarządzeniem, dopuszczam możliwość organizowania spotkań formacyjnych, kursów, katechez, rekolekcji przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe w związku ze stanem epidemii. Odpowiednim miejscem na tego rodzaju spotkania może być kościół.

Wyrażam wdzięczność wszystkim kapłanom za podejmowanie w czasie trwania pandemii różnych inicjatyw pastoralnych, charytatywnych oraz za troskę o wiernych. Proszę o podtrzymywanie kontaktów z poszczególnymi grupami i wspólnotami parafialnymi, jeśli to możliwe w ramach spotkań w małych grupach lub przez kontakt telefoniczny i internetowy.

Ponadto w czerwcu będzie możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania (szczegóły na stronie: https://diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7706-komunikat-w-sprawie-udzielania-sakramentu-bierzmowania-14-05-2020) oraz – w niektórych parafiach – możliwość wizytacji kanonicznej.

W dalszym ciągu zachęcam do modlitwy o ustanie epidemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka – Szymona z Lipnicy.

Tarnów, 22.05.2020.

Nasz znak: OC – 2/34/20

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Ks. dr hab. Robert Kantor

    KANCLERZ KURII


VI Niedziela Wielkanocna

17 maja 2020 r.

 1. Przeżywamy dzisiaj VI Niedzielę Wielkanocną. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dziękuję za ofiary składane w ubiegłą niedzielę na potrzeby parafii.
 2. Msze święte w tym tygodniu:
  a. w Brunarach Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 18.00.
  b. w Czarnej – Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 17.00.
  Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych – w świątyni lub wokół niej – za zachowaniem obowiązujących przepisów lub do odmawiania litanii do Matki Bożej w rodzinach.
 1. W poniedziałek – przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II – podczas Mszy świętej i nabożeństw majowych będziemy dziękować Panu Bogu za dar posługi św. Jana Pawła II. Wolontariat działający przy Szkole przygotował konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży (szczegóły na stronie internetowej parafii)
 2. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o urodzaje: w poniedziałek, wtorek i w środę. W tym roku – z powodu epidemii nie będzie możliwości sprawowania Eucharystii przy kapliczkach na terenie naszej parafii. Będziemy modlić się w świątyniach.
 3. W piątek – rozpoczęcie nowenny do Ducha Świętego.
 4. W związku z komunikatem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie o możliwości organizacji I Komunii św. w czerwcu lub w miesiącach wakacyjnych zapraszam rodziców dzieci pierwszokomunijnych z klasy III na spotkanie w przyszłą niedzielę – o godz. 17.00.
 5. Codziennie w tym tygodniu od wtorku będzie w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 16.30. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej i Komunii świętej wielkanocnej.
 6. W związku z zaleceniami władz państwowych informujemy, że od dzisiejszej niedzieli w kościele parafialnym w Brunarach (wliczając przestrzeń za ikonostasem i zakrystię) może przebywać jednocześnie maksymalnie 30 osób, natomiast w kościele pomocniczym w Czarnej (wliczając przestrzeń za ikonostasem i zakrystię) może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób. Wchodząc do kościoła prosimy zabrać po jednym obrazku z koszyczka, który jest w przedsionku kościoła. Brak obrazków w koszyku oznacza osiągnięcie maksymalnej liczby osób w kościele. W kościele zajmujemy miejsca, zachowując bezpieczne odległości. Jeżeli już nie ma wolnych miejsc wewnątrz kościoła, pozostajemy na zewnątrz wokół kościoła, zachowując bezpieczne odległości. Taka forma organizowania liturgii przyjęta jest w innych parafiach. Istnieje w dalszym ciągu obowiązek zakrywania ust i nosa (ten obowiązek nie dotyczy kapłana, który celebruje Eucharystię).
 7. Biskup Tarnowski w kolejnym dekrecie zezwala na odwiedziny chorych z posługą sakramentalną ilekroć sami wierni o to proszą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (odpowiednie odległości, maseczki dla chorych). Odwiedziny chorych będą w I piątek miesiąca. Ks. Biskup zezwala również na celebrację pogrzebu z trumną w kościele, z wyjątkiem gdy śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej z zachowaniem odpowiedniej liczby osób w świątyni (cały dekret Ks. Biskupa znajduje się na stronie diecezji i na stronie naszej parafii).

 

Wszystkich Parafian polecam Panu Bogu na modlitwie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Ufajmy Bożej Opatrzności.

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji pogrzebów i odwiedzania chorych [14.05.2020]

Odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych oraz mając na uwadze kierowane przez nich prośby o zezwolenie na celebrację pogrzebu z trumną w kościele („stacja w kościele”) postanawiam, niniejszym dekretem, dopuścić taką możliwość przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. Nadto przypominam, że ciała osób zmarłych na choroby zakaźne wyszczególnione w rozporządzeniach Ministra Zdrowia winny być grzebane według specjalnych procedur, w tym bez możliwości wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy cmentarnej (wykaz tekstów prawnych poniżej).

Ponadto, mając na uwadze troskę o zbawienie dusz, zezwalam duszpasterzom na odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Tarnów, 14.05.2020.

Nasz znak: OC – 2/32/20

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

Komunikat w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania [14.05.2020]

 

1. W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych, a także z dotychczasową praktyką duszpasterską oraz oczekiwaniem wiernych informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

2. Wskazania szczegółowe dla kandydatów i ich rodzin:

     a) O przystąpieniu kandydatów do sakramentu bierzmowania decydują rodzice lub opiekunowie prawni;

     b) Kandydaci, którzy nie przystąpią do sakramentu bierzmowania w proponowanym terminie, mogą przyjąć ten sakrament w czasie powakacyjnym lub w przyszłym roku z klasami młodszymi;

     c) Ze względu na ograniczenia co do ilości wiernych na nabożeństwach, należy do minimum ograniczyć udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej z przyjęciem bierzmowania.

3. Wskazania organizacyjne dla proboszczów i dziekanów:

     a) W ramach dekanatu organizacją uroczystości zajmuje się ksiądz dziekan, który konsultuje się w ww. sprawie z proboszczami;

     b) Po ustaleniu szczegółów (podział na grupy, miejsca) ksiądz dziekan ustala bezpośrednio z szafarzem sakramentu datę i godzinę udzielenia sakramentu bierzmowania;

     c) Harmonogram udzielania sakramentu bierzmowania (bez wskazanych dat), opublikowany na stronie Wydziału Katechetycznego, określa, który biskup jest szafarzem sakramentu bierzmowania w danym dekanacie.

     d) Proboszczowie powinni zatroszczyć się o przygotowanie bezpośrednie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4. Egzaminy z wiedzy religijnej, przeprowadzane tradycyjnie na zakończenie klasy siódmej, zostają przeniesione na przyszły rok szkolny.

Ks. Tomasz Lelito – dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020r. [AKTUALIZACJA 04.05.2020]

 • W związku ze zmieniającą się sytuacją, dotyczącą m.in. zmniejszenia się obostrzeń co do liczby uczestników nabożeństw w kościołach, a także z licznymi zapytaniami wiernych i duszpasterzy w sprawie możliwości organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu i miesiącach wakacyjnych, zmianom ulegają niektóre zapisy komunikatu, który w aktualnej wersji brzmi:

1. W obecnej sytuacji epidemii w Polsce uroczystości pierwszokomunijne w maju nie będą organizowane.

2. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem odpowiedniego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.

3. Istnieje możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (oraz miesiącach wakacyjnych), przy czym decyzja o organizacji tych uroczystości będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować przepisy państwowe co do ilości osób mogących przebywać na nabożeństwie w kościele oraz wszelkie inne środki ostrożności. Uroczystości pierwszokomunijne mogą odbywać się nie tylko w niedziele, ale w zależności od potrzeby (podział na kilka grup) również w dni powszednie. Dzieci, których rodzice nie zdecydują się wziąć udziału w uroczystościach w wyżej wymienionym okresie, mają prawo przystąpić do Pierwszej Komunii świętej w ustalonym z proboszczem parafii późniejszym terminie.

4. Katecheci, korzystając z możliwości katechezy zdalnej i kontaktu przy pomocy dostępnych środków komunikacji internetowej z dziećmi, które przygotowują się w tym roku do Pierwszej Komunii świętej, powinni podjąć z nimi temat przesunięcia terminu tej uroczystości, aby przyjęły to ze zrozumieniem. Czas przeznaczony na katechezę zdalną można wykorzystać m.in. na opracowanie scenariusza liturgii uroczystości pierwszokomunijnych, aby nie mnożyć tzw. prób tuż przed uroczystością a w ich miejscu odbyły się przede wszystkim spotkania formacyjne i przygotowanie bezpośrednie.

5. W związku z tymczasowym zawieszeniem w parafiach wszelkich spotkań formacyjnych oraz ograniczonym kontaktem z katechetami, prosimy rodziców, aby podjęli z dziećmi indywidualną katechezę domową w oparciu o materiał wskazany przez katechetę lub proboszcza.

6. Decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych.

7. Treść komunikatu może ulec zmianie w miarę rozwoju sytuacji w Polsce.

 

 

100 ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

Mimo trudnego okresu kwarantanny nasi wolontariusze nie zaprzestają swojej działalności co prawda forma inna ale zapał i energia pozostaje ta sama

Jednym z działań, które w naszych sercach zajmowało i nadal zajmuje szczególne poczytne miejsce jest „Dzień z Janem Pawłem II”. Przez długi czas każdego roku organizowaliśmy spotkania filmowe z naszym Wspaniałym Rodakiem a jak wszyscy wiemy rok 2020 jest dla nas wyjątkowy.

Współczesny świat coraz częściej pozbawiony jest ludzi charyzmatycznych,
z przesłaniem lub będących wzorem wartości godnych naśladowania. Pęd człowieka za materią powoli oddala nas od tradycji i wartości naszych przodków, a co za tym idzie, od przesłania naszego rodaka Świętego Jana Pawła II. Aby nie  zapomnieć Jego słów, które często koiły ból duszy, rozgrzewały na sercu i pozwalały mieć nadzieję na lepsze jutro, nasi wolontariusze przygotowali konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II.

Regulamin konkursu „100-tne urodziny Św. Jana Pawła II”

 

Wolontariat ZS w Brunarach ogłasza konkurs związany z 100-tną rocznicą urodzin Św. Jana Pawła II.

 

Warunki konkursu:

1.Prace mogą być wykonane indywidualnie lub rodzinnie – bez ograniczeń wiekowych, dopasowane do odpowiedniej kategorii.

 1. Kategorie konkursu:
 • kategoria – rodzinna (dedykowana w szczególności maluchom i ich rodzicom) – portret Św. Jana Pawła II, format A3, technika dowolna;
 • kategoria – indywidualna uczniowie klasy1, 2, 3, 4 – portret Jana Pawła II, format A4, technika dowolna – kredka, pastele, farby, wyklejanka itp.,
 • kategoria – indywidualna uczniowie klasy 5, 6, 7, 8 – prezentacja na temat

„Święty Jan Paweł II – postać niezwykła”, ujęcie niezwykłych cech osobowości  i charakteru, można wykorzystać dostępne źródła zdjęć i informacji, prezentacja ma mieć od 8 do 12 slajdów z opracowanymi przejściami, animacją, można dodać muzykę.

 

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:

 • zgodność wykonania z regulaminem konkursu,
 • wielkość zgodną z podanymi wymiarami,
 • zgodność prezentacji z zasadami jej tworzenia,
 • ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, – technikę wykonania,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, – estetykę wykonania pracy.

Dokładne zdjęcia prac wraz z opisem, wykonane prezentacje należy przesyłać na adres wolontariat.brunary@onet.pl do 31 maja 2020roku.

Opisane prace można także składać w szkole.

 

Ogłoszenie    wyników    będzie    miało    miejsce    10    czerwca    2020    roku.

 

Dla zwycięzców za 1,2,3 miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe, natomiast dla pozostałych uczestników słodkie upominki i pamiątkowe dyplomy.

 

Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, celem zaprezentowania ich  w ramach ekspozycji pokonkursowej. 

 

 


V Niedziela Wielkanocna

 10 maja 2020 r.

 1. Przeżywamy dzisiaj V Niedzielę Wielkanocną. Dziękuję za wszelkie wsparcie naszej parafii. Bóg zapłać.
 2. Msze święte w tym tygodniu:
 • w Brunarach Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 18.00.
 • w Czarnej – Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 17.00.
  Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych – w świątyni lub wokół niej – za zachowaniem obowiązujących przepisów lub do odmawiania litanii do Matki Bożej w rodzinach.
 1. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
 • w środę – Matki Bożej Fatimskiej
 • w czwartek – św. Macieja Apostoła
 • w sobotę – św. Andrzeja Boboli
 1. W związku z komunikatem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie o możliwości organizacji I Komunii św. w czerwcu lub w miesiącach wakacyjnych zapraszam rodziców dzieci pierwszokomunijnych z klasy III na spotkanie w przyszłą niedzielę – o godz. 17.00.
 2. Codziennie w tym tygodniu od wtorku będzie w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 16.30. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej i Komunii świętej wielkanocnej.
 3. Do odczytania w Brunarach: Rada Parafialna postanowiła, że I rata składki na sprzątanie kościoła oraz na koszenie trawy na cmentarzu, utrzymanie ogrodów, otoczenia kościoła wynosi w kwocie nie mniejszej niż w zeszłym roku. Prosimy, by ofiary złożyć do radnych parafialnych do 30 maja 2020 r. Ks. Proboszcz dziękuje wszystkim ofiarodawcom i wpisuje ich do Księgi Ofiarodawców. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.
 4. Do odczytania w Czarnej: Rada Parafialna postanowiła, że I rata składki na sprzątanie kościoła oraz na utrzymanie ogrodów wynosi w kwocie nie mniejszej niż w zeszłym roku. Prosimy, by ofiary złożyć do radnych parafialnych lub do Pani Zofii Majer do 30 maja 2020 r. Ks. Proboszcz dziękuje wszystkim ofiarodawcom i wpisuje ich do Księgi Ofiarodawców. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.

 

Wszystkich Parafian polecam Panu Bogu na modlitwie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Ufajmy Bożej Opatrzności.


IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza

3 maja 2020 r.

1.     Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Dobrego Pasterza. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień o powołania do służby Bożej. O godz. 16.00 w kościele parafialnym spotkanie Rady Parafialnej i Duszpasterskiej.

2.     Msze święte w tym tygodniu:

 • w Brunarach Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 18.00.
 • w Czarnej – Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 17.00.

3.     W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:

 • w poniedziałek – św. Floriana męcz.
 • w środę – św. Filipa i Jakuba Apostołów
 • w piątek – św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i Diecezji Tarnowskiej. Z racji przypadającej uroczystości – w najbliższy piątek w naszej diecezji nie ma postu.

4.     Ze względu na ograniczone warunki uczestnictwa w naszej parafii we Mszy świętej – nie będzie w przyszłą niedzielę zmiany tajemnic Różańca Świętego. Podajemy intencję do modlitwy na miesiąc maj: Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

5.     Następna niedziela – druga niedziela miesiąca – będzie niedzielą gospodarczą. Przy okazji chcemy podziękować wszystkim indywidualnym ofiarodawcom, którzy w różnoraki sposób wsparli naszą parafię w miesiącu marcu i kwietniu – w czasie trwającej epidemii.

6.     Codziennie w tym tygodniu od wtorku będzie w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 16.30. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej i Komunii świętej wielkanocnej.

7.     Przypominamy o zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i zasad dotyczących funkcjonowania parafii.

 

Wszystkich Parafian polecam Panu Bogu na modlitwie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Ufajmy Bożej Opatrzności.

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020r. – AKTUALIZACJA

1. W obecnej sytuacji epidemii w Polsce placówki edukacyjne pozostają zamknięte dla uczniów do odwołania. Na czas obowiązywania tych obostrzeń nie będą organizowane żadne spotkania formacyjne oraz uroczystości związane z przystępowaniem dzieci po raz pierwszy do spowiedzi i Komunii świętej. Niezależnie od decyzji o ewentualnym odwołaniu stanu epidemii oraz otwarciu szkół, uroczystości pierwszokomunijne w kwietniu i maju nie będą organizowane.

2. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem minimum trzytygodniowego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.

3. Możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (oraz miesiącach wakacyjnych):
– Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany, uroczystości pierwszokomunijne nie będą organizowane;
– Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany a dzieci powrócą do szkół, decyzja o organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (lub miesiącach wakacyjnych) będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować wszelkie środki ostrożności.

4. Katecheci, korzystając z możliwości katechezy zdalnej i kontaktu przy pomocy dostępnych środków komunikacji internetowej z dziećmi, które przygotowują się w tym roku do Pierwszej Komunii świętej, powinni podjąć z nimi temat przesunięcia terminu tej uroczystości, aby przyjęły to ze zrozumieniem. Czas przeznaczony na katechezę zdalną można wykorzystać m.in. na opracowanie scenariusza liturgii uroczystości pierwszokomunijnych, aby nie mnożyć tzw. prób tuż przed uroczystością a w ich miejscu odbyły się przede wszystkim spotkania formacyjne i przygotowanie bezpośrednie.

5. W związku z tymczasowym zawieszeniem w parafiach wszelkich spotkań formacyjnych oraz ograniczonym kontaktem z katechetami, prosimy rodziców, aby podjęli z dziećmi indywidualną katechezę domową w oparciu o materiał wskazany przez katechetę lub proboszcza.

6. Decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych, stąd usilnie prosimy, aby nie warunkować udziału w uroczystościach innymi względami (np. rezerwacją lokali itp.)

Ks. Tomasz Lelito – dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej w Tarnowie

 

 

 


III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna

26 kwietnia 2020 r.

 

1.     Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Biblijną, jest to równocześnie niedziela synodalna. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Biblijny.

2.     Msze święte w tym tygodniu:

 • w poniedziałek, wtorek i czwartek – o godz. 7.30 w kaplicy na plebanii
 • w środę, w piątek – w kościele w Czarnej o godz. 17.00 a w kościele parafialnym w Brunarach o godz. 18.00.

3.     W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:

 • w piątek – I piątek miesiąca – czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.
 • nabożeństwa majowe rozpoczynamy od piątku – w Czarnej po Mszy świętej o godz. 17.00 a w Brunarach po Mszy świętej o godz. 18.00.
 • ze względu na wagę niedzieli wielkanocnych liturgiczny obchód Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski jest przeniesiony na najbliższą sobotę – 2 maja. Msze święte w tym dniu jak w niedzielę: w Brunarach o godz. 8.00 i 11.00. W Czarnej o godz. 9.30.

4.     Ksiądz Biskup przywraca wszystkie nabożeństwa w kościele parafialnym i w kościele pomocniczym. Zgodnie z zarządzeniami sanitarnymi w kościele parafialnym w Brunarach może być 15 osób, w kościele w Czarnej – 5 osób. Bardzo proszę wszystkich parafian o to, aby dostosować się do tej liczby wiernych na Mszach świętych, pamiętając, że pierwszeństwo uczestniczenia w Eucharystii mają ci, którzy zamawiali poszczególne intencje. Ponadto przypominam o zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa: obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego odstępu – 2 metry.

5.     Codziennie w tym tygodniu od wtorku będzie w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 16.30. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej, zwłaszcza przed I piątkiem miesiąca. Pamiętajmy o spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

6.     Ksiądz Biskup podtrzymał dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Oznacza to, że każdy, kto nie będzie mógł uczestniczyć w Eucharystii w kościele nie zaciąga na siebie grzechu ciężkiego, jeśli zadośćuczyni temu obowiązkowi przez środki społecznego przekazu. W przyszłą niedzielę Mszę świętą o godz. 11.00 transmitować będzie telewizja gorlicka.

7.     W dalszym ciągu nie będzie odwiedzin chorych z okazji I piątku miesiąca.

8.     Witamy w naszej parafii panią mgr Joannę SUSKĄ-BRZOZOWSKĄ, która podejmuje posługę naszej organistki. Pani Organistka będzie pełnić tę posługę na razie w niedziele i święta, podczas ślubów i pogrzebów.

9.     Pragnę też poinformować, że posługę zakrystianki w kościele Parafialnym będzie od 1 maja pełnić pani Danuta ŚWIĘS – która łączyć będzie obowiązki plebańskiej gospodyni z posługą zakrystianki.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w kościele – będzie spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej.

Wszystkich Parafian polecam Panu Bogu na modlitwie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Ufajmy Bożej Opatrzności.

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji nabożeństw

Odpowiadając na prośby wiernych i duszpasterzy dotyczące dopuszczenia możliwości wspólnotowego celebrowania nabożeństw w kościołach i kaplicach, które zostało zawieszone dekretem z dn. 14.03.2020, niniejszym zezwalam na ich celebrowanie, przy zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. Mając jednak świadomość, że będzie mogła w nich uczestniczyć jedynie znikoma liczba wiernych, nadal zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania oraz do korzystania z ich transmisji.

Ponadto ponawiam moją prośbę do duszpasterzy, aby tam gdzie to tylko możliwe, zorganizowali możliwość transmisji internetowych Mszy św. i nabożeństw z własnego kościoła. Jest to szczególnie ważne dla budowania poczucia jedności wspólnoty parafialnej oraz dla utrzymania kontaktu wiernych ze swoimi duszpasterzami.

Celebrując nabożeństwa należy równocześnie zwrócić uwagę na rolę spowiedzi św. w życiu duchowym wiernych, stwarzając przy tym możliwość przyjmowania sakramentu pokuty w naszych świątyniach.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 20 kwietnia 2020 roku


II Niedziela Wielkanocna – Święto Bożego Miłosierdzia

19 kwietnia 2020 r.

1.  Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest patronalne święto Caritas. Za tydzień będzie Niedziela Biblijna. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Za odmówienie dziś Koronki do Bożego Miłosierdzia można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Dziś obchodzą Święta Wielkanocne chrześcijanie obrządków wschodnich: grekokatolicy i prawosławni. Składamy im życzenia świąteczne – zdrowia i Bożego pokoju od Chrystusa Zmartwychwstałego.

3. Msze święte w tym tygodniu:

 • w poniedziałek, wtorek, czwartek i w sobotę – o godz. 7.30 w kaplicy na plebanii
 • w środę i w piątek – w kościele w Czarnej o godz. 17.00 a w kościele parafialnym w Brunarach o godz. 18.00.
 • w przyszłą niedzielę – w Brunarach o 8.00 i 11.00. W Czarnej – o godz. 9.30.

4. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:

 • w czwartek – uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski
 • w sobotę – uroczystość św. Marka Ewangelisty – modlić będziemy się o urodzaje, ale nie będzie organizowana procesja.

5. W związku z decyzją władz państwowych i wydanym przez Ks. Biskupa Andrzeja Jeża zarządzeniem w tej sprawie informuję, że przywrócona zostaje Msza święta w kościele pomocniczym w Czarnej, że na każdej Mszy świętej od najbliższego poniedziałku może być w kościele (zgodnie z metrażem) następująca liczba osób:

 • W kościele parafialnym w Brunarach – 15 osób
 • W kościele w Czarnej – 5 osób.

Bardzo proszę wszystkich parafian o to, aby dostosować się do tej liczby wiernych na Mszach świętych, pamiętając, że pierwszeństwo uczestniczenia w Eucharystii mają ci, którzy zamawiali poszczególne intencje. Ponadto przypominam o zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa: obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego odstępu – 2 metry.

6. Codziennie oprócz niedzieli będzie w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 16.30. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej.

7. Proszę o zapoznanie się z komunikatami dotyczącymi sakramentu I Komunii Świętej i sakramentu małżeństwa. Oba komunikaty znajdują się poniżej.

8. Zgodnie z komunikatem Kurii Diecezjalnej uroczystości pierwszokomunijne w maju nie będą organizowane. Możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu oraz miesiącach wakacyjnych uzależniona jest od trwania stanu epidemii. Jeżeli nie zostanie odwołany – uroczystości I Komunii będą po wakacjach. Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany a dzieci powrócą do szkół , decyzja o organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu lub miesiącach wakacyjnych będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii.

9. Ksiądz Biskup podtrzymał dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Oznacza to, że każdy, kto nie będzie mógł uczestniczyć w Eucharystii w kościele nie zaciąga na siebie grzechu ciężkiego, jeśli zadośćuczyni temu obowiązkowi przez środki społecznego przekazu.

10. Pogrzeby są w dalszym ciągu ograniczone do stacji przy grobie na cmentarzu z udziałem najbliższej rodziny.

11. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Adam STACHURA i + Kazimierz MATUSZYK. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

12. List Księdza Biskupa Tarnowskiego – do odczytania poniżej

13. Zarządzenie Księdza Biskupa Tarnowskiego – do odczytania poniżej

14. Przygotowanie do małżeństwa w czasie pandemii – komunikat Kurii Diecezjalnej – do odczytania poniżej

15. Komunikat Kurii Diecezjalnej – w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej – do odczytania poniżej.

 

Wszystkich Parafian polecam Panu Bogu na modlitwie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Ufajmy Bożej Opatrzności.

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących COVID-19, zarządzenia zawarte w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 14.03.2020 oraz w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z dn. 24.03.2020 nadal pozostają w mocy, z uwzględnieniem od dn. 20.04.2020 następujących zmian:

1. Przywracam możliwość celebrowania Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach.

2. Liczba wszystkich osób przebywających w kościele lub kaplicy nie może przekraczać limitu wyznaczonego przez władze państwowe. Należy więc poinformować wiernych o powierzchni budynku i maksymalnej liczbie osób mogących w nim przebywać, m.in. wywieszając tę informację na drzwiach świątyni.

3. W związku z trwającymi ograniczeniami podtrzymuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Pierwszeństwo uczestnictwa w danej celebracji mają osoby związane z zamówioną intencją lub – w przypadku Mszy pogrzebowej – najbliższa rodzina. Pozostałe osoby mogą w niej uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Nadal korzystajmy z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw.

4. W każdej parafii należy zorganizować codzienną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z dyżurem kapłana w konfesjonale oraz w określonych godzinach poza Mszami św. udzielać wiernym Komunii św. dobierając taką częstotliwość, aby w tym obrzędzie uczestniczyła mała grupa osób. W trwającym okresie wielkanocnym zachęcam wszystkich do sakramentalnego pojednania się z Bogiem, gdyż „u tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z pobożnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (KKK 1468).

5. Obrzędy pogrzebu powinny się ograniczyć do stacji przy grobie, z udziałem najbliższej rodziny. Mszę żałobną dla większej liczby wiernych należy odprawić w kościele parafialnym, gdy już ustanie stan epidemii, zaś w dniu pogrzebu dla najbliższej rodziny i bez udziału ciała zmarłego, przy zachowaniu limitu osób określonego w p.2.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 18 kwietnia 2020 r.

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020r.

 

 • 1. W obecnej sytuacji epidemii w Polsce placówki edukacyjne pozostają zamknięte dla uczniów do odwołania. Na czas obowiązywania tych obostrzeń nie będą organizowane żadne spotkania formacyjne oraz uroczystości związane z przystępowaniem dzieci po raz pierwszy do spowiedzi i Komunii świętej. Niezależnie od decyzji o ewentualnym odwołaniu stanu epidemii oraz otwarciu szkół, uroczystości pierwszokomunijne wkwietniu i majunie będą organizowane.
 • 2. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem minimum trzytygodniowego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.
 • 3. Możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu(oraz miesiącach wakacyjnych):
  – Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany, uroczystości pierwszokomunijne nie będą organizowane;
  – Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany a dzieci powrócą do szkół, decyzja o organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (lub miesiącach wakacyjnych) będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować wszelkie środki ostrożności.
 • 4. Katecheci, korzystając z możliwości katechezy zdalnej i kontaktu przy pomocy dostępnych środków komunikacji internetowej z dziećmi, które przygotowują się w tym roku do Pierwszej Komunii świętej, powinni podjąć z nimi temat przesunięcia terminu tej uroczystości, aby przyjęły to ze zrozumieniem. Czas przeznaczony na katechezę zdalną można wykorzystać m.in. na opracowanie scenariusza liturgii uroczystości pierwszokomunijnych, aby nie mnożyć tzw. prób tuż przed uroczystością a w ich miejscu odbyły się przede wszystkim spotkania formacyjne i przygotowanie bezpośrednie.
 • 5. W związku z tymczasowym zawieszeniem w parafiach wszelkich spotkań formacyjnych oraz ograniczonym kontaktem z katechetami, prosimy rodziców, aby podjęli z dziećmi indywidualną katechezę domową w oparciu o materiał wskazany przez katechetę lub proboszcza.
 • 6. Decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych, stąd usilnie prosimy, aby nie warunkować udziału w uroczystościach innymi względami (np. rezerwacją lokali itp.)Ks. Tomasz Lelito – dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej w Tarnowie

 

 

List pasterski Biskupa Tarnowskiego na Niedzielę Bożego Miłosierdzia – 19 kwietnia 2020 roku

 

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!

 

Uderza nas myśl, jak bardzo sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy z powodu pandemii, przypomina położenie uczniów Chrystusa po Jego męce i śmierci. Przebywali oni zgromadzeni w Wieczerniku, którego drzwi były zamknięte, żywiąc w swych sercach tak wiele obaw i niepokoju o przyszłość. Podobny ciężar uczuć przygniata nas od kilku tygodni. Przymuszeni panującą sytuacją trwamy zamknięci w murach naszych domów i mieszkań, które stały się też zarazem swoistymi „wieczernikami” domowego Kościoła. Nasze rodziny i wspólnoty codziennego zamieszkania jeszcze bardziej ożywia w tym czasie wspólnie zanoszona wzmożona modlitwa, ale równocześnie w nieunikniony sposób wzmagają się w nich obawy i pytania o przyszłość.

W tych dniach pełnych niepewności staje pośród nas Zmartwychwstały Chrystus i jak niegdyś zalęknionym uczniom, zamkniętym w murach Wieczernika, przynosi dar Bożego pokoju, jakiego świat dać nie potrafi. Przenika mury naszych domów, co więcej, dokonuje skruszenia najtwardszych murów zła, które oddzielają nas od Niego, by napełnić nas owocami swej zbawczej Ofiary.

Zmartwychwstały Chrystus pozdrawia uczniów słowami: „Pokój wam!”, i dodaje: „«Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20, 19-23). Kościół od dwóch tysięcy lat głosi światu tę radosną prawdę o niepojętej miłosiernej miłości Boga, jednak za sprawą objawień, jakie otrzymała św. Faustyna Kowalska, przesłanie o Bożym Miłosierdziu dotarło do świata z nową mocą. W tym roku 30 kwietnia przypada 20. rocznica kanonizacji siostry Faustyny i zarazem także ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła, których dokonał św. Jan Paweł II. Wielka prawda o Miłosierdziu Bożym została z ogromną siłą przypomniana ludzkości, by ta mogła pośród stale mnożących się zagrożeń duchowych i zewnętrznych odnajdywać drogę ocalenia i zbliżyć się do Boga.

W przesłaniu, którego św. Jan Paweł II nie zdołał już wygłosić w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 3 kwietnia 2005 roku, ale które zostało na ten dzień przygotowane, Ojciec Święty miał wypowiedzieć między innymi takie słowa: „Ludzkości, która zdaje się być zagubiona i zdominowana przez siły zła, egoizmu i strachu, Zmartwychwstały Pan ofiaruje miłość, która przebacza, jedna i otwiera ducha na nadzieję. Ta miłość przemienia serca i ofiaruje pokój. Jak konieczne jest światu zrozumienie i przyjęcie Bożego Miłosierdzia.

Jakże bardzo konieczne jest, byśmy i w tej obecnej skomplikowanej rzeczywistości przyjęli z ufnością dar Bożego Miłosierdzia, które ma moc przemieniać nasze serca i wnosić w nie Boży pokój! Zmartwychwstały Chrystus powiedział do św. Faustyny: „Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem moim. (…) Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie” (Dz. 1273). Pandemia to nędza, która nas obecnie dotyka. Bądźmy jednak pewni, że ani ona, ani też żadna inna ludzka nędza nie mogą się mierzyć z mocą Boga bogatego w miłosierdzie, który sam troszczy się o wszystkich, którzy Mu ufają.

Ogólnoświatowy kryzys spowodowany pandemią koronawirusa pośrednio przypomina o istniejącym równolegle o wiele poważniejszym kryzysie duchowym i moralnym, jaki od lat trawi współczesną ludzkość. Dlatego też przesłanie o Bożym Miłosierdziu, które prowadzi do wydobycia człowieka z nędzy, odczytujemy przede wszystkim jako wezwanie i okazję do dogłębnego nawrócenia. W encyklice o Bożym Miłosierdziu św. Jan Paweł II napisał, że „W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku” (DiM 6).

Obecną sytuację możemy starać się wykorzystać pozytywnie, jako czas intensywnego wydobywania dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które do nas przylega. Nade wszystko chciejmy w prawdzie, szczerości i pokorze zwrócić się ku Bogu bogatemu w miłosierdzie, który pragnie nas objąć uściskiem swej ojcowskiej miłości; pragnie nas podnieść ku górze, byśmy zobaczyli szerszy horyzont doczesnego życia i sens naszych codziennych zmagań; który pragnie ukazać nam nowe możliwości, jakie stają się widoczne w Jego boskim świetle. Gorąco zachęcam Was do czytania i rozważania słowa Bożego, które rzuca snop bezcennego światła na podejmowaną przez nas refleksję nad aktualną kondycją duchową ludzkości i naszą własną. Wobec powszechnego zagrożenia życia ludzkiego możemy na nowo docenić wspaniały dar życia każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci, dostrzegając jego nadprzyrodzoną perspektywę.

Opustoszałe obecnie podczas sprawowania liturgii kościoły napełniają smutkiem zarówno nas kapłanów, jak i Was wiernych świeckich, którzy zostaliście odcięci od możliwości fizycznego uczestnictwa we Mszy świętej i w nabożeństwach. Łzy napływające z tego powodu do naszych oczu mogą być jednak oczyszczające, mogą obmywać nasze spojrzenie na wielkość darów Bożych, do których przyzwyczailiśmy się, gdyż zawsze były one dostępne, niemal na wyciągnięcie ręki. Obmyte duchowymi łzami spojrzenie naszych serc może w nich teraz jeszcze wyraźniej dostrzec ów niczym nie zasłużony przez nas przejaw Bożej łaski, za który winniśmy z wdzięcznością dziękować Bogu i miłować Kościół, który mocą Chrystusa czyni je obecnymi pośród nas.

Fizyczne oddzielenie i ograniczony kontakt z wiernymi budzi w nas kapłanach tęsknotę za Wami. Pozbawieni wspólnoty czujemy jakbyśmy zostali zawieszeni w próżni, w której nasza praca duszpasterska nie ma odbiorców. Z drugiej jednak strony, ta sytuacja pozwala nam odkryć na nowo nieocenioną wartość wspólnot, zwłaszcza parafialnych, które razem z Wami współtworzymy. Wy zaś, jako wierni świeccy, możecie doświadczyć, czym jest brak dostępu do kapłańskiej posługi i jak może wyglądać sytuacja, gdyby zabrakło kapłanów sprawujących sakramenty święte, jak to ma już miejsce w wielu regionach świata. Zaistniałe warunki oczyszczają spojrzenie zarówno nam kapłanom, jak i Wam świeckim, ucząc nas doceniać to, co jeszcze nadal mamy. W aktualnej rzeczywistości potrzebujemy wydobywać spod wszelkich nawarstwień rutyny i przyzwyczajeń dobro, jakim są silne więzi budowane w naszych wspólnotach parafialnych oraz bliskie relacje oparte na zaangażowanej obecności pasterskiej kapłanów i otwartości na nią świeckich.

Ograniczony dostęp do kościołów uświadamia nam również, że życie chrześcijańskie nie zamyka się w murach naszych świątyń i nie ogranicza się do celebracji liturgicznych, lecz obejmuje wszystkie wymiary naszego codziennego życia. Na każdym miejscu i o każdej porze stanowimy żywą świątynię Trójcy Przenajświętszej. W obecnych okolicznościach odkrywamy na nowo, iż nasze domy są domowymi Kościołami, w których może rozkwitać życie religijne i w których trzeba chronić najwspanialszy Skarb naszego życia, Jezusa Chrystusa. Codzienna wspólna modlitwa rodzinna przy ołtarzyku domowym, rozważanie słowa Bożego, rozmowy na tematy dotyczące wiary katolickiej i życia Kościoła, mogą zdecydowanie ożywić w nas świadomość wiary i tożsamości chrześcijańskiej.

Bieżąca sytuacja, pomimo wielu obciążeń, daje też możliwość wydobywania pokładów dobra w relacjach małżeńskich i rodzinnych. Faktem jest, że dla wielu rodziców bardzo trudne stało się teraz godzenie pracy zawodowej z przejęciem całkowitej odpowiedzialności za różne poziomy funkcjonowania ich dzieci, łącznie z przejęciem wielu zadań szkoły. Pojawia się w tej sytuacji przemęczenie i stres. Patrząc jednak na to od strony pozytywnej, pojawia się również w tej sytuacji możliwość zbudowania jeszcze silniejszych więzów pomiędzy rodzicami a dziećmi, okazja do dłuższej rozmowy, wzajemnego posłuchania się, odnalezienia się na nowo w darze wspólnie spędzanego czasu. Taka sama możliwość jawi się w perspektywie umacniania więzi i miłości pomiędzy małżonkami. Miejmy świadomość, że wspólnie przeżywany czas w gronie najbliższych osób jest zawsze cennym i pożytecznym darem.

Aktualna sytuacja mobilizuje nas także do tego, by wydobywać pokłady dobra wyrażającego się w pomocy niesionej potrzebującym, w odpowiedzialności za siebie nawzajem, w solidarności i życzliwym wspieraniu chorych, samotnych, starszych należących do naszej diecezjalnej rodziny. W tym czasie budowania fizycznego dystansu jeszcze bardziej może się uwydatnić potęga ewangelicznej miłości, która wiedzie nas do podejmowania konkretnych dzieł miłosierdzia.

W obliczu wyzwań przed jakimi stanęliśmy w związku z pandemią oraz zmian jakie pod jej wpływem nastąpiły także we funkcjonowaniu wspólnoty

Kościoła, dostrzegamy, jak wiele zagadnień podejmowanych w ramach V Synodu Diecezji Tarnowskiej nie jest abstrakcją lecz prawdziwą koniecznością. Podkreślę tutaj chociażby konieczność zadbania o rozwój sieci mediów katolickich, które w obecnej sytuacji umożliwiają nam łączność w ramach wspólnot parafialnych i całej diecezji.

 

Drodzy Diecezjanie!

 

Zadajemy sobie pytanie, jaki będzie świat, Kościół, nasza diecezja, my sami po tym kryzysie? Czy dokona się też jakieś odnowienie właściwego nurtu życia moralnego i duchowego ludzi? Nie wiemy jak dalej potoczą się losy świata, lecz nosimy w sobie pewność, że Bóg objawiający się nam w tajemnicy swojego miłosierdzia jest wiernym Towarzyszem ludzkiego życia, zarówno w pomyślności, jak i w niedoli. Tylko On jest w stanie dać ludzkości pokój, który przeprowadzi ją zwycięsko przez najciemniejszą dolinę. Wielokrotnie słyszeliśmy słowa, które Jezus powiedział do św. Faustyny: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. 300). Nadszedł może teraz czas, byśmy przyjęli te słowa z jeszcze większym przekonaniem i ufnością.

Święta Faustyna zmarła niespełna rok przed wybuchem II wojny światowej, 5 października 1938 roku. Paradoksalnie jednak, to właśnie wojna spowodowała niezwykłe rozprzestrzenienie się kultu Miłosierdzia Bożego, który dotarł do wielu zakątków świata dzięki Polakom tułającym się po wojennych szlakach. Orędzie o Bożym Miłosierdziu było dla nich w tych trudnych latach szczególnym oparciem i ożywczym źródłem nadziei.

Gorąco życzę Wam, drodzy Diecezjanie, abyśmy przechodząc przez trwający kryzys wydobywali dobro spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w nas samych. Życzę Wam, abyśmy z tej sytuacji wyszli duchowo mocniejsi, odbudowani, utwierdzeni w wierze, nadziei i miłości, które rozpala w nas ogień Bożego Miłosierdzia. Módlmy się wytrwale o ustanie pandemii! Jezu, ufamy Tobie!

 

Wszystkim Wam z serca błogosławię i otaczam Was pasterską miłością

 

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 


Zmarł + Kazimierz MATUSZYK z Brunar – Jaśkowej.

Zmarł + Kazimierz MATUSZYK z Brunar – Jaśkowej. Jego pogrzeb (stacja na cmentarzu) – zachowaniem wszelkich norm będzie w sobotę. O godz. 15.15 Msza święta. o godz. 16.00 – pogrzeb na cmentarzu. Msza Święta pogrzebowa dla wiernych z parafii za + Kazimierza będzie w terminie późniejszym – po ustaniu epidemii.

Gdyby ktoś chciał zamówić Mszę Świętą pogrzebową to można to zrobić u ks. Proboszcza lub u rodziny.


Zmarł + Adam STACHURA z Brunar – Jaśkowej

Zmarł + Adam STACHURA z Brunar – Jaśkowej. Jego pogrzeb (stacja na cmentarzu) – zachowaniem wszelkich norm będzie w piątek. O godz. 9.15 Msza święta. o godz. 10.00 – pogrzeb na cmentarzu. Msza Święta pogrzebowa dla wiernych z parafii za + Adama będzie w terminie późniejszym – po ustaniu epidemii.

Gdyby ktoś chciał zamówić Mszę Świętą pogrzebową to można to zrobić u ks. Proboszcza lub u rodziny.


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

12 kwietnia 2020 r.

 

 1. Przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte w dniu dzisiejszym i jutrzejszym tylko w kościele parafialnym o godz. 8.00, 9.30 i 11.00. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniami państwowymi i kościelnymi we Mszy Świętej może brać udział tylko 5 osób. Dziękujemy za przestrzeganie tych rozporządzeń.
 2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Bożego Miłosierdzia.
 3. Msze święte w tygodniu – z racji przypadającej Oktawy Wielkanocnej – w kościele parafialnym wieczorem o godz. 18.00.
 4. Dzisiaj pragnę serdecznie podziękować:
 • wszystkim, którzy złożyli życzenia wielkoczwartkowe i świąteczne oraz okazali inne wyrazy życzliwości.
 • pewnej rodzinie za ufundowanie pięknego nowego paschału dla naszej świątyni.

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Parafianom i Gościom życzę wiele zdrowia, Bożego pokoju i zaufania Bożej Opatrzności oraz opieki Matki Bożej, św. Jana Pawła II i Patronów na trudne czasy: św. o. Stanisława Papczyńskiego  i św. Szymona z Lipnicy.

 

Życzenia Księdza Proboszcza

 

Drodzy Parafianie, niech Chrystus Zmartwychwstały  przyniesie wam dar nadziei i Bożego pokoju. Niech w waszych sercach zrodzi się tęsknota do Kościoła, który jest naszą matką i do jego pięknej liturgii.

Życzę wszystkim, żebyśmy odnaleźli Wielką Niedzielę – czyli zwycięstwo Pana Jezusa nad śmiercią. Jego zwycięstwo daje nam nadzieję. Każdemu życzę tej nadziei i wiary, że życie zatryumfuje, potrzeba nam tylko jeszcze więcej modlitwy, jeszcze więcej szacunku dla życia i tego fizycznego i tego duchowego, bo ono jest darem Boga.

Życzę Wam dużo zdrowia, wrażliwości i ludzkiej solidarności. Niech otuchą dla nas będą słowa z sentencji wielkanocnej: „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy. O Królu Zwycięzco, bądź nam litościwy”.

Szczęść Boże.