III Niedziela Wielkiego Postu

15 marca 2020 r.

 

Przeżywamy dzisiaj III Niedzielę Wielkiego Postu.

 

Msze święte w poniedziałek, we wtorek, w czwartek i w sobotę o godz. 7.30.

 

W środę i w piątek w Brunarach i w Czarnej o godz. 16.00.

 

W czwartek – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

 

W związku z zaistniałą sytuacją i podanym do publicznej wiadomości dekretem Biskupa Tarnowskiego, parafia podejmuje następujące decyzje:

  • Uprasza się w związku z zagrożeniem, by przeżywać Msze święte w domach za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
  • Msze święte będą odprawiane według dotychczasowego porządku. Uczestnictwo we Mszach świętych zostało przez Biskupa ograniczone do zamawiających intencje mszalne, a w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny.
  • Zawiesza się wszelkie celebracje w kościele parafialnym i w kościele w Czarnej: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  • Kancelaria parafialna będzie czynna niezmiennie w tych samych godzinach, jak zwykle.
  • Zawieszone zostają również wszystkie spotkania w ramach grup parafialnych aż do odwołania.

 

Uwzględniając obecną sytuację, zachęcamy Was, Drodzy Parafianie, byście trwali na wspólnej modlitwie rodzinnej, a wspomniane wyżej nabożeństwa wspólnotowe niech będą odprawiane w kręgu Domowego Kościoła, jakim jest każda katolicka rodzina. Uuprzejmie prosimy, ze względu na wyjątkowość zaistniałej sytuacji, o dostosowanie się do tych decyzji. Jednocześnie prosimy, aby wszyscy wierni, w miarę możliwości, łączyli się duchowo z kapłanami i osobami konsekrowanymi, którzy każdego dnia o godz. 20.30 będą odmawiać modlitwę różańcową w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych a także o pokój serca i łaskę nawrócenia.

 

Wszystkim Parafianom na ten trudny czas ofiarujemy swoją modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo.

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego i gminy Uście Gorlickie

Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Uście Gorlickie.

Tym samym załatwiane będą wyłącznie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki.

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające pilnego i osobistego spotkania z pracownikami podlegać będą każdorazowej weryfikacji telefonicznej przed wejściem do urzędu, pod kątem konieczności takiej wizyty.

Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z pracownikami.

Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach poszczególnych urzędów.

Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków zwyczajowo organizowanych na terenie poszczególnych gmin.

Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin

 

ZADZWOŃ PRZED WEJŚCIEM !!!

Kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy Uście Gorlickie:

Sekretariat -18 351-60-41,18 351-60-42

USC -18 351-60-41, wew. 49

Podatki -18 351-60-41, wew. 33

Działalność gospodarcza -18 351-60-41, wew. 52

Kasa -18 351-60-41, wew. 38

Księgowość (Skarbnik) -18 351-60-41, wew. 47

Ośrodek Pomocy Społecznej -18 351-64-91

Zakład Gospodarki Komunalnej -18 353-20-07

www: http://www.usciegorlickie.pl/ e-mail:    gmina@usciegorlickie.pl

sekretariat@usciegorlickie.pl

fax: 18-3516041, ePUAP: /4g2r5mu3dk

Mając świadomość, że prowadzona procedura stanowi dla Państwa znaczące utrudnienie w dostępie do urzędu, prosimy o zrozumienie powagi sytuacji z jaką mamy do czynienia na terenie całego kraju