IV Niedziela Wielkiego Postu

22 marca 2020 r.

Przeżywamy dzisiaj IV Niedzielę Wielkiego Postu. Jest to Niedziela Laetare, czyli Niedziela Radości. Przyszła niedziela będzie niedzielą synodalną.

 

Pragniemy przypomnieć, że uczestnictwo we Mszach św. jest ograniczone do 50 osób. W związku z zaistniałą sytuacją – w dalszym ciągu nie będzie innych nabożeństw. Zachęcam, aby w domach – we wspólnotach rodzinnych wraz z dziećmi i młodzieżą odprawiać Gorzkie Żale i Drogę Krzyżową.

 

Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od fizycznego uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej, ale nie zwalnia nas to z pobożnego przeżycia Eucharystii przez środki masowego przekazu w kręgu rodziny. Uczestnicząc w ten sposób w Eucharystii, wzbudziwszy w sobie akt żalu doskonałego możemy przyjąć Komunię św. duchową, do czego gorąco zachęcam. Jeżeli, ktoś chce przyjąć Pana Jezusa w sposób sakramentalny, a nie był dzisiaj w świątyni, tylko uczestniczył przez transmisję telewizyjną – to będzie dziś udzielona Komunia święta o godz. 14.00 i 15.00.

 

Chcemy poinformować, że odwołane zostają rekolekcje parafialne w najbliższą niedzielę. Zostaną one przeniesione i będą odprawione w terminie późniejszym – po ustaniu pandemii.

 

Msze święte w poniedziałek, we wtorek, w czwartek i w sobotę o godz. 7.30. W środę i w piątek w Brunarach i w Czarnej o godz. 16.00.

 

W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Zachęcam do podjęcia duchowej adopcji Dziecka Poczętego. Nie będzie to możliwe w świątyni, ale można to uczynić – kontaktując się z Ks. Proboszczem (numer telefonu 604497480).

 

W obecnej sytuacji nie będzie możliwości zorganizowania spowiedzi przedświątecznej w tradycyjnej formie, dlatego prosimy wszystkich parafian o korzystanie z tego sakramentu już w tych dniach. Zapraszamy więc na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Będzie ona trwała od najbliższego wtorku do soboty od godz. 17.00 do 19.00. Co 15 minut będzie udzielana Komunia święta. W przyszłą niedzielę Komunia święta będzie udzielana dla tych, którzy nie będą w na Mszy świętej w świątyni o godz. 13.00,14.00 i 15.00. Zachowajmy przepisy sanitarne dotyczące odpowiedniej ilości osób. Nie więcej niż 50. Spróbujmy, jeśli to tylko możliwe przyjeżdżać do spowiedzi całą rodziną.W przypadku kolejki zachowujemy odległość około dwu metrów od spowiadającego się i od stojącego za nami.

 

Jeżeli ktoś z parafian chce przystąpić do sakramentów świętych w domu – prosimy o telefoniczne umówienie się z kapłanem.

 

Wszystkim Parafianom na ten trudny czas ofiarujemy swoją modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo.

 

Siostry i Bracia w Chrystusie. Głównym przedmiotem naszych rozmów w domach, w rodzinach jest w tym czasie koronawirus. Zdajemy sobie sprawę jak bardzo ważna jest z naszej strony postawa odpowiedzialności, roztropności ale także nie wpadania w panikę, przyjmowania tych zarządzeń, które stoją na straży dobra wspólnego. To jest dla nas wszystkich oczywiste.

Modlimy się codziennie żarliwie o to, aby Pan Bóg w swoim Miłosierdziu i w swojej Opatrzności ochronił nas przed nieszczęściami, jakie z tą pandemią mogą się łączyć. Kościół niesie nam przede wszystkim pociechę duchową i dlatego chciałbym Wam przypomnieć wspaniałą postać pochodzącego z naszej diecezji świętego Szymona z Lipnicy. Kiedy w latach 80-tych XV wieku wybuchła w Krakowie cholera – trwała ona od lipca 1482 do 6 stycznia 1483 -on, Szymon z Lipnicy wraz z braćmi bernardynami szedł z pociechą do chorych udzielając im sakramentów świętych, zdając sobie sprawę z tego, że narażają i swoje zdrowie i swoje życie ale z drugiej strony będąc głęboko przekonanymi, że z tą pomocą duchową iść po prostu muszą. I święty Szymon stał się ofiarą cholery, stosunkowo szybko zaraził się i umarł 18 lipca 1492 roku. Umierał spokojnie, z wzrokiem utkwionym w krzyż Pana Jezusa Chrystusa, ale Kroniki z tamtego czasu, historyczne zapisy mówią o licznych uzdrowieniach, które miały miejsce za przyczyną właśnie tego świętego człowieka poświęcającego się do końca cierpiącym braciom i siostrom. I wielu uważa, że właśnie jego przyczyna uratowała innych przed chorobą czy nawet śmiercią.

Bracia i Siostry. Zachęcam wszystkich do wzmożonej modlitwy i takiego przeżywania niedzieli, aby pozostała dla nas dniem Pańskim. I tu zachęta dla tych, którzy zośtają w domu, aby brali udział we Mszy świętej w sposób duchowy poprzez uczestniczenie w transmisjach radiowych i telewizyjnych i żeby, jeśli się to da przeżywali wspólnotowo całymi rodzinami w domu, żeby to było takie rodzinne przeżycie Mszy świętej w swoim Kościele domowym. Wtedy Duch Święty uzdolni nas, abyśmy te dni przeżywali w pokoju serca, w wielkiej życzliwości i gotowości, by świadczyć sobie wzajemnie pomoc. Zachęcam, by po Mszach świętych – także tych przeżywanych w domach śpiewano Suplikacje. Zachęcam, by modlić się na różańcu za przyczyną Matki Najświętszej, aby te wszystkie zagrożenia nas, naszą Ojczyznę i cały świat oszczędziły.

Bracia i Siostry. Na koniec chcę zwrócić naszą uwagę jeszcze na jedną rzecz bardzo ważną, na to żeby na wydarzenia, które przeżywamy dzisiaj, niekiedy bardzo boleśnie a na pewno wydarzenia, które bardzo nas niepokoją, spojrzeć w kategoriach wiary, w kategoriach, których uczył nas Pan Jezus, mówiąc o znakach czasu, które musimy umieć, a przede wszystkim chcieć odczytywać. W Ewangelii św. Łukasza znajdujemy słowa Jego wyrzutu do tłumów, które potrafią bez problemu odgadnąć jaka będzie pogoda na podstawie zjawisk atmosferycznych. „Mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I bywa. Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznaj ecie?” (por. Łk 12, 54-56). Pan Jezus mówi: to potraficie odczytać, patrząc na zjawiska zachodzące w przyrodzie, a znaków szczególnej mojej obecności zbawczej nie potraficie a nawet nie chcecie odczytać.

Rozbrzmiewa dziś w naszych duszach zawsze żywe słowo Chrystusa: Czuwajcie. Chrześcijańska czujność niech będzie dla nas narzędziem do rozeznawania znaków czasu. Starajmy się, zwłaszcza teraz w okresie Wielkiego Postu spojrzeć na to, co się wokół nas dzieje w duchu Ewangelii, w duchu czujności i zapytania się, co nam Pan Bóg w swojej Opatrzności poprzez to, co się dzieje chce powiedzieć, do czego nas wzywa, do jakiej refleksji nas pobudza. Starajmy uświadomić sobie, jak bardzo ważna jest świętość każdego życia, jaką wartość ma zdrowie i naszego ciała i naszej duszy. I wreszcie, aby te znaki czasu czy ta choroba wzywała nas do głębokiej refleksji, jeśli chodzi o spojrzenie na nas, na nasze życie, na to by drogi naszego życia wyprostować, i by one stały się prawdziwie drogami Bożymi.

Niech ten Wielki Post w swojej dynamice modlitwy, postu, jałmużny i pokuty przyczyni się także do tego, abyśmy te znaki czasu, które stają się tak bardzo ważne i tak bardzo odczuwalne nie pozostawiły nas obojętnymi, ślepymi, głuchymi, ale sprawiły, że głos Pański w naszych sercach będzie rozbrzmiewał z jeszcze większą wyrazistością i mocą. Szczęść Boże.

 

Nowy święty, Szymon z Lipnicy, wielki syn ziemi polskiej i świadek Chrystusa o duchowości świętego Franciszka z Asyżu, żył w odległych czasach, ale właśnie dziś jest dany Kościołowi jako aktualny wzór chrześcijanina, który – zainspirowany duchem Ewangelii -gotów jest oddać życie za braci. Tak też, przepełniony miłosierną miłością, którą czerpał z Eucharystii, nie ociągał się z niesieniem pomocy chorym dotkniętym zarazą, która i jego doprowadziła do śmierci.

Dziś w sposób szczególny zawierzamy jego opiece tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa, choroby, osamotnienia i niesprawiedliwości społecznej. Przez jego wstawiennictwo prosimy dla nas o łaskę wytrwałej, czynnej miłości do Chrystusa i do braci.

Święty Szymon z Lipnicy na wzór Maryi starał się służyć najbardziej potrzebującym. Za jego wstawiennictwem módlmy się za tych, którzy oddają życie w posłudze chorym, cierpiącym i osamotnionym. Niech wam Bóg błogosławi.

(Benedykt XVI – Homilia kanonizacyjna św. Szymona z Lipnicy, Rzym 3 VI 2007r.)

 

LITANIA DO ŚW. SZYMONA Z LIPNICY

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Szymonie z Lipnicy Murowanej

Święty Szymonie, apostole Najświętszego Imienia Jezus,

Święty Szymonie, gorliwy czcicielu Maryi Panny,

Święty Szymonie, wierny uczniu świętego Franciszka,

Święty Szymonie, silnej wiary przykładzie,

Święty Szymonie, nadzieję w Bogu mający,

Święty Szymonie, żarliwy miłośniku Boga,

Święty Szymonie, aniele czystego serca,

Święty Szymonie, ubogi duchem,

Święty Szymonie, przełożonym posłuszny,

Święty Szymonie, pokorny sługo Boży,

Święty Szymonie, cierpliwy w przeciwnościach,

Święty Szymonie, natchniony głosicielu słowa Bożego,

Święty Szymonie, cudami słynący,

Święty Szymonie, wskrzesicielu umarłych,

Święty Szymonie, szczególny opiekunie Matek rodzących,

Święty Szymonie, patronie w czasie zarazy,

Święty Szymonie, uśmierzający bóle głowy,

Święty Szymonie, wzrok i mowę przywracający,

Święty Szymonie, cudowny lekarzu chorych,

Święty Szymonie, patronie młodzieży akademickiej,

Święty Szymonie, patronie Krakowa,

Święty Szymonie, opiekunie nieszczęśliwych,

Święty Szymonie, szczególny opiekunie Lipnicy,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam,Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.: Módl się za nami święty Szymonie.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K.: Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś świętego Szymona, wyznawcę Twego, łaską nauczania wywyższył, spraw to w swej łaskawości, abyśmy jego nauką oświeceni to, co się Tobie podoba wykonywali i po ścieżkach sprawiedliwości do niebieskiej ojczyzny szczęśliwie dostać się mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.