Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

                                              24 maja 2020 r.

 1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 2. Msze święte w tym tygodniu:
  a. w Brunarach Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 18.00.
  b. w Czarnej – Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 17.00.
  Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych – w świątyni lub wokół niej – za zachowaniem obowiązujących przepisów lub do odmawiania litanii do Matki Bożej w rodzinach.
 1. Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 5 lipca – w dwóch grupach: na Mszy świętej o godz. 9.00 i na Mszy świętej o godz. 11.00. (Msza święta z godz. 8.00 – przesunięta wówczas będzie na godz. 7.00). Spotkanie dla dzieci z klasy III wraz z rodzicami będzie w tym tygodniu:
  a. dla grupy I (dzieci od nr 1 do 10) wraz z rodzicami – we wtorek na Mszy świętej o godz. 18.00 – następnie katecheza w kościele.
  b. dla grupy II (dzieci od nr 11 do 20) wraz z rodzicami – we czwartek na Mszy świętej o godz. 18.00 – następnie katecheza w kościele.
 2. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 zapraszam rodziców dzieci z klasy IV, aby ustalić datę rocznicy I Komunii świętej.
 3. We wtorek – Dzień Matki – nie zapomnijmy, aby Matkom złożyć życzenia i pomodlić się w ich intencjach. Nie zapominajmy również o zmarłych Matkach, aby przez modlitwę wypraszać im radość nieba.
 4. W tym tygodniu od wtorku do soboty w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu o ustanie epidemii od godz. 15.00 do 16.30. W tym czasie będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej i Komunii świętej wielkanocnej – kończy się okres wielkanocny, więc ostatni już czas by dopełnić obowiązku wielkanocnej spowiedzi i Komunii świętej – będzie to ostatni tydzień tej adoracji.
 5. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Święta.
 6. Biskup Tarnowski w kolejnym dekrecie zezwala na organizowanie spotkań formacyjnych, zbiorek dla lektorów, ministrantów, Dziewczęcej Służby Maryjnej z zachowaniem przepisów sanitarnych (cały dekret Ks. Biskupa znajduje się na stronie diecezji i na stronie naszej parafii).

 

Wszystkich Parafian polecam Panu Bogu na modlitwie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Ufajmy Bożej Opatrzności.

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie spotkań formacyjnych

Odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych, niniejszym zarządzeniem, dopuszczam możliwość organizowania spotkań formacyjnych, kursów, katechez, rekolekcji przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe w związku ze stanem epidemii. Odpowiednim miejscem na tego rodzaju spotkania może być kościół.

Wyrażam wdzięczność wszystkim kapłanom za podejmowanie w czasie trwania pandemii różnych inicjatyw pastoralnych, charytatywnych oraz za troskę o wiernych. Proszę o podtrzymywanie kontaktów z poszczególnymi grupami i wspólnotami parafialnymi, jeśli to możliwe w ramach spotkań w małych grupach lub przez kontakt telefoniczny i internetowy.

Ponadto w czerwcu będzie możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania (szczegóły na stronie: https://diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7706-komunikat-w-sprawie-udzielania-sakramentu-bierzmowania-14-05-2020) oraz – w niektórych parafiach – możliwość wizytacji kanonicznej.

W dalszym ciągu zachęcam do modlitwy o ustanie epidemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka – Szymona z Lipnicy.

Tarnów, 22.05.2020.

Nasz znak: OC – 2/34/20

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Ks. dr hab. Robert Kantor

    KANCLERZ KURII