XVIII Niedziela Zwykła

5 sierpnia 2018 roku

Informacje duszpasterskie

Sierpień to także tradycyjnie miesiąc trzeźwości w naszym kraju. Przez swoją postawę abstynencji przeciwstawiajmy się kulturze picia w naszym kraju.

We wtorek, 6 sierpnia, będziemy świętować tajemnicę Przemienienia Pańskiego, a w piątek będzie  święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, a w sobotę święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

15 sierpnia, będziemy przeżywać uroczystość odpustową w naszej parafii ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta ukazuje wyniesienie naszej ludzkiej natury do takiej godności, do jakiej każdego z nas przeznaczył Bóg. Msze św. w kościele parafialnym będą o godzinie: 7.00, 11.00, i poświęcenie wieńca żniwnego, a w Czarnej dla tych co nie mogą przybyć na odpust do Brunar o godz. 15.00. Prosimy Parafian o zaproszenie swoich krewnych i przyjaciół na sumę odpustową, by pokazać im nasze piękne tradycje odpustowe: barwny korowód, pokaz woltyżerki konnej zespołu Pana Włodzimierza Kario z Gładyszowa oraz zachęcić do wzięcia udziału w Konkursie na Tradycyjny Bukiet Zielny.

Do niesienia baldachimu i chorągwi zapraszamy strażaków, do asysty zapraszamy dzieci komunijne w swoich strojach, a pozostałe dzieci niech przyjdą w strojach ludowych czy liturgicznych. Panie niosące feretrony niech postarają się o stroje ludowe. Wcześniej prosimy o przygotowanie feretronów oraz przystrojenie krzyży i kapliczek przydrożnych na tę uroczystość.

W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona, jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za otrzymane dary. Jest on także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Poświęcenie ziół na każdej Mszy św.

Z tej racji parafia organizuje Konkurs na „Tradycyjny Bukiet Zielny”. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Parafii.

Za tydzień w niedzielę zmiana tajemnic różańcowych, składka inwestycyjna, a po Mszach św. składka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

 

W tym tygodniu W LITURGII OBCHODZIMY:

 • 8 sierpnia – wspomnienie św. Dominika, kapłana,
 • 9 sierpnia – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy,Patronki Europy,
 • 10 sierpnia – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika,
 • 11 sierpnia – wspomnienie św. Klary, dziewicy

Opiece Matki Bożej polecamy wszystkich naszych gości, solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek  Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nowenna do Św. Michała w Czarnej o godz. 17.00, a w Brunarach o godz. 18.00.

 

Do wyruszenia PPT na Jasną Górę pozostało tylko 13 dni,  dlatego w przyszłą niedzielę 11 sierpnia 2019r. o godz. 1600 w kościele parafialnym w Szymbarku, odbędzie się spotkanie przygotowujące do XXXVII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Rozpocznie się ono Mszą Świętą, po będą omawiane sprawy bieżące. Zachęcamy do przybycia nie tylko tych, którzy w tym roku będą debiutować na PPT, ale i doświadczonych pielgrzymów. W czasie spotkania będzie możliwość zapisania się na pielgrzymkę, jak i na autobusy.

Zapraszamy serdecznie wszystkich na te rekolekcje w drodze a szczególne zaproszenie kierujemy do młodych. Nie bójcie się trudów czy niedogodności. Otwórzcie się na Bożą łaskę i nowe wyzwania.

Decyzją Ks. Bpa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża, zostałem zamianowanym proboszczem Parafii Góra Motyczna koło Dębicy, a moje obowiązki przejmie od 10.08.2019 r. Ks. Piotr Kruczyński, wikariusz z Podegrodzia, któremu życzę powodzenia w pracy duszpasterskiej, Bożego błogosławieństwa i potrzebnych sil fizycznych i duchowych do wypełnienia powierzonych mu przez Kościół Święty obowiązków. Proszę też wszystkich parafian o modlitwę za Ks. Piotra i za mnie.

REGULAMIN KONKURSU na „Tradycyjny Bukiet Zielny” w Brunarach

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie tradycyjnego bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól, lasów i ogrodów.
 2. Organizatorem Konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Brunarach.
 3. Konkurs adresowany jestdo wiernych Parafii i uczestników odpustu. .
 4. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jeden bukiet. Bukiet może być wykonany przez rodzinę.
 5. Nie określa się wielkości bukietów. Bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z miejscowych lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu. Ponadto: makówki, warzywa i owoce, np. nabite na patyk jabłko czy ziemniak. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny (dopuszczalne są wstążki z materiałów naturalnych).
 6. Bukiety będą ocenianew kategorii – Tradycyjny bukiet zielny.
 7. Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz jego kompozycja.
 8. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety w dniu 15. sierpnia 2016 roku do sumy odpustowej w godzinach od 10.00 do 11.00 na stole konkursowym przed kościołem (w razie deszczu w kościele). Każdy uczestnik dołącza do bukietu wizytówkę ze swoimi danymi za co otrzyma potwierdzenie pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia.
 9. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 15. sierpnia 2016 roku w godzinach od 13.30 do 14.00 przy kościele.

 10. Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami pieniężnymi o wartości:

I miejsce- 300 zł

II miejsce- 200 zł

III miejsce- 100 zł

Zostanie również przyznane łącznie 10 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych, a każdy uczestnik otrzyma drobny upominek.

 1. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.
 2. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15. sierpnia 2016 roku w miejscu odbywania się Konkursu.
 4. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.
 5. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:parafia@brunary.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowejParafii Rzymskokatolickiej w Brunarach parafia.brunary.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na to, by Organizator zbierał i przetwarzał podane przez niego dane osobowe, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 9. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.
 10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do bukietu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu.