XXIX Niedziela Zwykła

20 października 2019 r.

Przeżywamy XXIX niedzielę zwykłą. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane w ubiegłą niedzielę na cele parafialne. Wszystkich dobroczyńców parafii i ofiarodawców polecam Panu Bogu w modlitwie i wpisuję do Księgi Ofiarodawców.

Różaniec święty odmawiamy w dni powszednie w Brunarach po Mszy świętej o godz. 17.00 i w Czarnej po Mszy świętej o godz. 17.00. W niedziele po Mszach świętych. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą w tej pięknej modlitwie, dorosłym, młodzieży i dzieciom. Wiele dobra dzieje się w naszej parafii dzięki wspólnej modlitwie różańcowej.

Różaniec w tym tygodniu poprowadzą:

  • w poniedziałek – klasy V i VI
  • we wtorek – klasy: VII i VIII
  • w środę i w sobotę – DSM
  • w czwartek – LSO
  • w piątek — Różaniec odmówimy wspólnie.

W liturgii przeżywamy w tym tygodniu wspomnienie:

  • we wtorek – św. Jana Pawła II

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Prosimy o uporządkowanie grobów swoich bliskich. Niech zewnętrzny porządek tego szczególnego miejsca, jakim jest cmentarz, będzie wyrazem naszej pamięci i troski o zmarłych. Jak co roku zachęcamy wszystkich do modlitwy za swoich zmarłych, będziemy to czynili w czasie wypominków listopadowych i rocznych. Bardzo prosimy, aby pisząc nazwiska swoich zmarłych na kartkach wypominkowych wyraźnie zaznaczyć, czy mają to być wypominki listopadowe czy też roczne. Przy wypominkach rocznych trzeba zaznaczyć godzinę Mszy świętej, przed którą będą odczytywane. Bóg zapłać za ofiary składane przy okazji wypominków.

W najbliższą sobotę będzie spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych i I piątkiem listopada. W naszej parafii: w Czarnej od godz. 11.15 do 11.40 i w Brunarach od 11.45 do 12.45. Będą spowiadać księża z Banicy i ze Śnietnicy. Wcześniej będzie spowiedź w Banicy i w Śnietnicy. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi świętej.

Spotkania Grup parafialnych:

  • w piątek o godz. 16.00 – Liturgiczna Służba Ołtarza
  • w piątek po nabożeństwie wieczornym w Brunarach – spotkanie dla młodzieży uczącej się w szkołach średnich, studiującej i pracującej.

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia i zapraszam do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!