Zmarł + Adam STACHURA z Brunar – Jaśkowej

Zmarł + Adam STACHURA z Brunar – Jaśkowej. Jego pogrzeb (stacja na cmentarzu) – zachowaniem wszelkich norm będzie w piątek. O godz. 9.15 Msza święta. o godz. 10.00 – pogrzeb na cmentarzu. Msza Święta pogrzebowa dla wiernych z parafii za + Adama będzie w terminie późniejszym – po ustaniu epidemii.

Gdyby ktoś chciał zamówić Mszę Świętą pogrzebową to można to zrobić u ks. Proboszcza lub u rodziny.