KONKURS na „Tradycyjny bukiet zielny” w Brunarach

REGULAMIN KONKURSU na „Tradycyjny bukiet zielny” w Brunarach

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie tradycyjnego bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól, lasów i ogrodów.
 2. Organizatorem Konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Brunarach.
 3. Konkurs adresowany jestdo wiernych Parafii i uczestników odpustu. .
 4. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jeden bukiet. Bukiet może być wykonany przez rodzinę.
 5. Nie określa się wielkości bukietów. Bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z miejscowych lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu. Ponadto: makówki, warzywa i owoce, np. nabite na patyk jabłko czy ziemniak. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny (dopuszczalne są wstążki z materiałów naturalnych).
 6. Bukiety będą oceniane w kategorii – Tradycyjny bukiet zielny.
 7. Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz jego kompozycja.
 8. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety w dniu 15. sierpnia 2016 roku do sumy odpustowej w godzinach od 10.00 do 11.00 na stole konkursowym przed kościołem (w razie deszczu w kościele). Każdy uczestnik dołącza do bukietu wizytówkę ze swoimi danymi za co otrzyma potwierdzenie pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia.
 9. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 15. sierpnia 2016 roku w godzinach od 13.30 do 14.00 przy kościele.
  Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami pieniężnymi
  o wartości:

I miejsce- 300 zł

II miejsce- 200 zł

III miejsce- 100 zł

Zostanie również przyznane łącznie 10 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych, a każdy uczestnik otrzyma drobny upominek.

 1. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.
 2. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15. sierpnia 2016 roku w miejscu odbywania się Konkursu.
 4. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.
 5. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: parafia@brunary.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej w Brunarach parafia.brunary.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na to, by Organizator zbierał i przetwarzał podane przez niego dane osobowe, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 9. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.
 10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do bukietu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu.

Koncert skrzypcowy „Visions”

W przyszłą niedzielę 18.08.2019, godz. 17:00, w naszej cerkwi św. Michała Archanioła odbędzie się Koncert skrzypcowy „Visions”, w ramach Festiwalu Muzyki Zaklętej w Drewnie. Gościć będziemy zespół Stanisław Słowiński Septet. Wystąpią: Stanisław Słowiński – skrzypce, Marta Wajdzik – saksofony, flet, Zbyszek Szwajdych – trąbka, flugelhorn, Oskar Tomala – gitara, Kuba Płużek – piano, Justyn Małodobry – kontrabas, Dawid Fortuna – perkusja.

Stanisław Słowiński – skrzypek, aranżer, kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista. Laureat Grand Prix 39. Międzynarodowego Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors z autorskim projektem Stanisław Słowiński Quintet. Laureat Nagrody Publiczności na I Międzynarodowym Jazzowym Konkursie Skrzypcowym im. Zbigniewa Seiferta. Laureat Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2014. Wielokrotnie nominowany w kategoriach “Skrzypce” oraz “Nowa nadzieja” w ankiecie Jazz Top czytelników Jazz Forum.

I Koncert skrzypcowy Visions Stanisława Słowińskiego to kompozycja, której podwalinami są muzyczne mosty łączące różne inspiracje. Za punkt wyjścia kompozytor obrał inspirację klasycznym kanonem skrzypcowych kompozycji solowych; patrząc na literaturę kompleksowo – od dzieł klasycznych, przez wciąż dominujące na scenach świata koncerty romantyczne, po dzieła współczesne, ze szczególnym naciskiem na twórczość polskich kompozytorów takich jak m.in. Karol Szymanowski, czy H.M. Górecki. Jednak na końcowy kształt kompozycji składają się również inspiracje kanonem muzyki jazzowej, muzyką swobodnie improwizowaną (w tym również improwizacją intuitywną), a także muzyką filmową, eksperymentalną, tradycyjną.

Połączenie tych inspiracji w ramach jednej kompozycji stanowi podsumowanie dotychczasowej drogi artystycznej Stanisława Słowińskiego; połączenie inspiracji zebranych podczas kilkunastu lat klasycznej edukacji i koncertów z klasycznym repertuarem oraz doświadczeń niezwykle intensywnej działalności jako kompozytora i lidera autorskich projektów jazzowych.


Nabożeństwo o uzdrowienie rodzin

W sobotę 03.08.2018 r. w naszej Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Brunarach będzie nabożeństwo w intencji uzdrowienia rodzin. Porządek będzie następujący:  o godz. 18.00  Eucharystią, a po niej nabożeństwo prowadzone przez Odnowę w Duchu Świętym z Gorlic. Serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie te rodziny, które borykają się z bolączkami dnia powszechnego.


Koncert pt Muzyka Różnych Kultur…Lato

W ramach Festiwalu 4 PORY ROKU W BESKIDZIE, artyści muzycy i malarze oraz  nasza Parafia Rzymskokatolicka w Brunarach zaprasza na koncert dziękczynny za posługę Bożą Ks. Proboszcza Józefa Bąka w piątek 02.08.2019 r. o godz. 19.00 w cerkwi św. Michała Archanioła w Brunarach.

W programie: Vivaldi A. – Lato, Alice Ho – Lato, Bach J.S. – Koncert skrzypcowy E – dur, Schubert – Ave Maria, Terpieluk P. – Fantazja Huculska,Bartok B. – 8 duetów, Dworzak – Taniec Słowiański, Wiliams J – The Fiddler on the Roof.

Wykonawcy: Mariusz Monczak – skrzypce, Robert Adamczyk – fortepian, Michał Bajorek – skrzypce. Serdecznie zapraszamy.


Koncert Kameralny

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
i nasza Parafia Rzymskokatolicka w Brunarach, zapraszają na Koncert Kameralny w ramach Festiwalu „Wakacje Z Muzyką”, który odbędzie się w niedzielę (28.08.2019 r.)  w naszym kościele parafialnym w Brunarach  o godz. 12.00.


Przyjęcie kandydatek do DSM

W Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (25.03.2019r) w Brunarach na Mszy św w Kaplicy Matkii Bożej Fatimskiej o godzinie 17:00 miała miejsce podniosła uroczystość przyjęcia do DSM 6 kandydatek które zobowiązały się do naśladowania w codziennym życiu Matki Najświętszej.


Jesienny Koncert Zaduszkoszkowy

Parafia Brunary zaprasza na Jesienny Koncert Zaduszkowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego pt. „4 Pory Roku w Beskidzie. Muzyka i Słowo” w niedzielę 18.11.2018 r. o godz. 17.00 w kościele w Brunarach. W programie muzyka J.S.Bacha, G. Faure, B. Bartoka, J. Pachelbela, A. Vivaldiego, G.B. Pergolesiego, H. Wieniawskiego, W. Lutosławskiego oraz modlitwa za zmarłych. Wykonawcami będą: Joanna Trafas – sopran, Emilia Bernacka – fortepian, Mariusz Monczak – skrzypce, Mikołaj Monczak – skrzypce


Rewitalizacja i oddanie do ruchu turystycznego Kopca Piłsudskiego

Nadleśniczy Karol Stieber był inicjatorem usypania Kopca Piłsudskiego na 20 rocznicę odzyskania Niepodległości obchodzoną w 1938 roku. Prace wykonano w 1937 roku z udziałem lokalnej społeczności zaangażowanej do transportu materiału. Po wojnie głaz z piaskowca ze szczytu obsunął się do jego podnóża, gdzie przeleżał do czasów obecnych.

Rewitalizacji Kopca i oddania go do ruchu turystycznego w dniu 12.10.2018 r. podjął się Nadleśniczy Nadleśnictwo Łosie Franciszek Zygarowicz przy pomocy środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Oprawę liturgiczną uroczystości przygotowała Parafia Rzymskokatolicka w Brunarach, a artystyczną Zespół Szkół w Brunarach.

Słowo z homilii

Marszałek Polski – Józef Piłsudski mówił: „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.

Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć, pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli to całe dziedzictwo podjąć i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć.

Ten Kopiec, to nie jest sterta kamieni budząca zdziwienie, ale symbol wdzięczności wyrażony Bogu za odzyskanie Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wybudowany w 1938 r. w 20 – tą rocznicę tego faktu, który był marzeniem wielu pokoleń Polaków. A Marszałek Józef Piłsudski był uosobieniem spełnionych marzeń naszych rodaków.

Ten kopiec usypany w tym miejscu mówi o tym, ze tu jest Polska, a Polacy to wielka rodzina różnych kultur, wyznań i narodów, dla których Polską jest Ojczyzną niezależnie od tego, czy jest się Polakiem, Łemkiem, Ślązakiem, Mazurem, czy Kaszubem.


Plener malarski w Brunarach

W środę 29.09.2018 r. zakończył się w naszej parafii plener malarski. Na jego zakończenie był wernisaż w kaplicy na plebanii po Mszy św. o godz. 19.00. Dziękujemy gorąco artystom malarzom Małgorzacie Szubert – Radnickiej, Marii Tomal, Annie Bogdanowicz, Zbigniewowi Gizelli z Krakowa, Marii Mostek z Rzeszowa. Artystom dziękujemy i życzymy im Bożego błogosławieństwa w działalności artystycznej i życiu osobistym.


Koncert Muzyki Barokowej w Brunarach

W niedzielę 16.09.2018 o godz. 17.00 w naszej cerkwi św. Michała Archanioła w Brunarach odbędzie się koncert muzyki barokowej pt. „Muzyka na bursztynowym szlaku” w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – U Źródeł. Na fortepianie – kibordzie wystąpi Wiktor Szymajda, na skrzypcach Mariusz i Mikołaj Monczak, śpiew i recytacja w wykonaniu Julii Doszny. Serdecznie zapraszamy.