III Niedziela Zwykła

23 stycznia 2022 r.

 

 1. Przeżywamy III Niedzielę Zwykłą. Jest to Niedziela Słowa Bożego. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego.
 2. Przyszła niedziela jest kolejną niedzielą synodalną.
 3. Msze święte w tym tygodniu:
  a. w poniedziałek, wtorek, czwartek i w sobotę – w kaplicy na plebanii o godz. 7.30.
  b. w środę i w piątek – w Czarnej – o godz. 9.00 a w Brunarach – o godz. 16.00.
 4. Adoracja Pana Jezusa w kaplicy na plebanii – w środę od godz. 15.00 do 16.00.
 5. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
  a. w poniedziałek – św. Franciszka Salezego, bpa i dok. Kościoła
  b. we wtorek – Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła, święto
  c. w środę – św. św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
  d. w piątek – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i dok. Kościoła
  e. w sobotę – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie.
 6. Caritas Diecezji Tarnowskiej zachęca do przekazywania 1% podatku na rzecz Caritas.

 

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!


II Niedziela Zwykła

 1. Przeżywamy II Niedzielę Zwykłą. Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Słowa Bożego.
 2. Od wtorku w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan.
 3. Msze święte w tym tygodniu:
  a.  poniedziałek, wtorek, czwartek i w sobotę – w kaplicy na plebanii o godz. 7.30.
  b. w środę i w piątek – w Czarnej – o godz. 15.00 a w Brunarach – o godz. 16.00.
 4. Adoracja Pana Jezusa w kaplicy na plebanii – we środę od godz. 15.00 do 16.00.
 5. W piątek będziemy obchodzić Dzień Babci a w sobotę Dzień Dziadka. Zmarłych polecajmy w modlitwach Bożemu Miłosierdziu, żyjących otoczmy naszą modlitwą w trudach i radościach ich codziennego życia oraz złóżmy im najlepsze życzenia.
 6. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
  a. w poniedziałek – św. Antoniego, opata
  b. w środę – św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
  c. w piątek – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

 

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!


Niedziela Chrztu Pańskiego

9 stycznia 2022 r.

 

 1. Przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Jest to II niedziela miesiąca. Bóg zapłać za ofiary przeznaczone w tym miesiącu na ubezpieczenia świątyń i budynków parafialnych oraz wszystkich wiernych uczestniczących w nabożeństwach.
 2. Od jutra rozpoczynamy w liturgii okres zwykły – pierwszą jego część – która potrwa do Środy Popielcowej. Pozostaną z nami tradycyjnie do 2 lutego kolędy i świąteczny wystrój.
 3. Msze święte w tym tygodniu:
  a. w poniedziałek, wtorek, czwartek i w sobotę – w kaplicy na plebanii o godz. 7.30.
  b. w środę i w piątek – w Brunarach i w Czarnej – o godz. 16.00.
 4. Spotkania duszpasterskie z rodzinami w ramach wizytacji duszpasterskiej w tym tygodniu na Mszy świętej w ich intencji:
  a. w kościele w Czarnej o godz. 16.00 według następującego porządku:

  • w poniedziałek: Czarna – od strony Brunar – od państwa Władysławy i Tadeusza Babula do państwa Matusik
  • we wtorek: Czarna – ciąg dalszy – od pani Zofii Majer do państwa Gaida
  • w czwartek: Czarna – ciąg dalszy – od pani Celiny Kopek do końca do państwa Eleonory i Andrzeja Pasiut

  b. w kaplicy na plebanii o godz. 17.00 według następującego porządku:

  • w poniedziałek: Brunary Niżne – lewa strona drogi od Florynki w kierunku centrum – od państwa Lichoń do państwa Jolanty i Dariusza Brońskich,
  • we wtorek: Brunary Niżne – prawa strona drogi od Florynki w kierunku centrum – od państwa Sylwii i Sylwestra Koralik do państwa Joanny i Piotra Wawryn
  • w środę: Brunary Niżne – lewa strona drogi ciąg dalszy w stronę centrum – od państwa Marii i Adama Dryja do państwa Joanny i Romana Jamro
  • w piątek: Brunary Niżne – prawa strona drogi ciąg dalszy w stronę centrum – od państwa Agnieszki i Stanisława Kłapacz do państwa Marii i Edwarda Gołyźniak

  Proszę o przyniesienie w pojemniczku wody, którą poświęcimy, aby po powrocie pokropić nią nasze domy.

 1. Jeżeli w parafii są do poświęcenia nowe domy i dana rodzina życzyłaby sobie ich poświęcenia – proszę zgłosić to Ks. Proboszczowi.
 2. W czwartek wieczorem od godz. 17.00 do 18.00 (wyjątkowo w tym tygodniu) w kaplicy na plebani Adoracja Pana Jezusa.
 3. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do wieczności + Stanisław SMOŁA z Brunar Wyżnych. Pogrzeb będzie we czwartek – o godz. 13.30 modlitwa różańcowa w kościele a o godz. 14.00 – Msza święta pogrzebowa.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!


II Niedziela po Bożym Narodzeniu

2 stycznia 2022 r.

 

 1. Przeżywamy II niedzielę po Bożym Narodzeniu. Po Mszach Świętych w ramach Kolędy Misyjnej będzie można wesprzeć dzieci z krajów misyjnych z Azji Środkowej: z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu.
 2. Msze święte w tym tygodniu:
  a. w poniedziałek, wtorek i w sobotę – w kaplicy na plebanii o godz. 7.30.
  b. w środę i w piątek – w Brunarach i w Czarnej – o godz. 16.00.
 3. Spotkania duszpasterskie z rodzinami w ramach wizytacji duszpasterskiej w tym tygodniu na Mszy świętej w ich intencji w kaplicy na plebanii o godz. 17.00. W najbliższym tygodniu zapraszam rodziny z Brunar Wyżnych według następującego porządku:
  a. w poniedziałek: Brunary Wyżne – lewa strona od centrum w kierunku Śnietnicy – od pani Bożeny Święs do państwa Adamik,
  b. we wtorek: Brunary Wyżne – prawa strona od strony Śnietnicy w kierunku centrum – od państwa Karoliny i Damiana Święs do państwa Bożeny i Mariusza Gorgosz,
  c. w środę: Brunary Wyżne – prawa strona od strony Śnietnicy w kierunku kościoła – dokończenie – domy w stronę kościoła – do państwa Majcher.
  Proszę o przyniesienie w pojemniczku wody, którą poświęcimy, aby po powrocie pokropić nią nasze domy.
 1. Jeżeli w parafii są do poświęcenia nowe domy i dana rodzina życzyłaby sobie ich poświęcenia – proszę zgłosić to Ks. Proboszczowi.
 2. W czwartek będziemy przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Jest to święto obowiązkowe. Msze Święte – jak w każdą niedzielę. Podczas Mszy Świętych będzie poświęcenie złota, kadzidła i kredy. Poświęconą kredą wypisujemy nad drzwiami wejściowymi naszych domów pierwsze litery imion Trzech Króli i bieżący rok. Niech Chrystus błogosławi naszym domostwom.
 3. W piątek – Uroczystość Bożego Narodzenia w Kościołach wschodnich: u grekokatolików i prawosławnych. Uszanujmy ten świąteczny dzień naszych braci i sióstr w wierze przez powstrzymanie się od niekoniecznych prac. Składamy im najlepsze życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego.
 4. Adoracja Pana Jezusa w tym tygodniu we wtorek w kaplicy na plebanii od godz. 16.00.
 5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca.
  Spowiedź Święta przed I piątkiem w Brunarach:
  a. we wtorek podczas Adoracji Pana Jezusa od godz. 16.00
  b. w środę – od godz. 15.00 – uczniowie klas: IV, V i VI
  c. w piątek – od godz. 15.00 – uczniowie klas: VII, VIIIa i VIIIb
  Spowiedź w Czarnej – przed Mszą Świętą.
 1. Odwiedziny chorych z posługą kapłańską – jak w każdy I piątek miesiąca.
 2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Po każdej Mszy świętej zmiana tajemnic Różańca Świętego. Jest to II niedziela miesiąca. Składka na cele gospodarcze – w tym miesiącu przeznaczona zostanie na ubezpieczenie świątyń, cmentarzy oraz wszystkich wiernych uczestniczących we Mszach Świętych i przebywających na terenie przykościelnym.

 

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!


Niedziela Świętej Rodziny

26 grudnia 2021 r.

 1. Przeżywamy niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Modlimy się za rodziny naszej parafii. Na każdej Mszy świętej poświęcenie owsa.
 2. Msze święte w tym tygodniu – w poniedziałek, wtorek, w środę i w czwartek – w Brunarach o godz. 16.00 a w Czarnej o godz. 10.00.
 3. W liturgii wspominamy:
  a. w poniedziałek – św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Na Mszy świętej – poświęcenie wina.
  b. we wtorek – św. Młodzianków męczenników.
 4. Jutro rozpoczynają się spotkania duszpasterskie z rodzinami w ramach wizytacji duszpasterskiej. Zapraszam serdecznie wszystkie rodziny z poszczególnych rejonów parafii na Mszę świętą sprawowaną w ich intencji w kaplicy na plebanii o godz. 17.00. W najbliższym tygodniu zapraszam rodziny z Jaśkowej według następującego porządku:
  a. w poniedziałek: Brunary Jaśkowa – od strony Ropy po obu stronach drogi – od państwa Jana i Janiny Lisowicz do państwa Teresy i Pawła Szczecina,
  b. we wtorek: Brunary Jaśkowa – od państwa Emilii i Stanisława Stachura do państwa Magdaleny i Jana Matuła – po obu stronach drogi,
  c. w środę: Brunary Jaśkowa – od państwa Marii i Jerzego Drąg do państwa Joanny i Grzegorza Siuta – po obu stronach drogi oraz od pana Stanisława Grucy do państwa Jarnickich,
  d. w czwartek: Brunary Jaśkowa – cała boczna droga – od państwa Barbary i Roberta Bania do państwa Justyny i Roberta Stach.
  Podczas tych Mszy świętych wesprzyjmy dowolną ofiarą Liturgiczną Służbę Ołtarza i Dziewczęcą Służbę Maryjną za ich posługę w naszej parafii. Ofiary będzie można złożyć do puszki. Przy wyjściu ze świątyni będą obrazki kolędowe i specjalna Książeczka Kolędowa z modlitwami za dom i rodzinę. Proszę także o przyniesienie w pojemniczku wody, którą poświęcimy, aby po powrocie pokropić nią dom.
 1. Jeżeli w parafii są do poświęcenia nowe domy i dana rodzina życzyłaby sobie ich poświęcenia – proszę zgłosić to Ks. Proboszczowi.
 2. W piątek – zakończenie roku 2021. Msze święte dziękczynne będą: w Czarnej o godz. 15.00 i w Brunarach o godz. 16.00.
  Po tych Mszach św. śpiewamy przebłagalne Suplikacje i dziękczynne „Ciebie Boga wysławiamy”.
 1. W ostatnim dniu 2021 roku przypada piątek. Dlatego w związku z tą okolicznością, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Tarnowskiej Biskup Tarnowski udziela dyspensy od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia. Wszystkich korzystających z dyspensy zachęca do odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz do podjęcia, zgodnie z własnym wyborem, dzieł miłosierdzia lub ofiarowania jałmużny.
 2. W sobotę Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze święte jak w każdą niedzielę: w Brunarach o godz. 8.00, 10.00 i 11.30; w Czarnej o godz. 8.00 i 9.30. Jest to uroczystość obowiązkowa. W tym dniu za pobożne odśpiewanie hymnu do Ducha Świętego możemy zyskać odpust zupełny, wypełniając pozostałe warunki odpustu.
 3. W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych kolęda misyjna. Kolędnicy Misyjni będą zbierać ofiary do puszek z przeznaczeniem na misje.
 4. Adoracja Pana Jezusa w tym tygodniu we wtorek w kaplicy na plebanii od godz. 15.00.

 

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!


IV Niedziela Adwentu

19 grudnia 2021 r.

 1. Przeżywamy IV Niedzielę Adwentu. Dziękuję za bardzo liczny udział w rekolekcjach adwentowych i skorzystanie ze spowiedzi świątecznej podczas rekolekcji.
 2. Msze święte roratnie w tym tygodniu – w poniedziałek, wtorek i w środę i w Brunarach i w Czarnej o godz. 16.00. We czwartek – ze względu na spowiedź w Ropie – Msze święte w Czarnej o godz. 15.00, a w Brunarach o godz. 16.00.
 3. W piątek – Wigilia Bożego Narodzenia. Ostatnie Msze święte roratnie – w Brunarach o godz. 7.00 a w Czarnej o godz. 7.00.
  Wieczorem przeżywać będziemy Wieczerzę Wigilijną w gronie najbliższych. Pamiętajmy, że Wieczerza Wigilijna powinna mieć charakter religijny z zachowaniem naszych zwyczajów i tradycji. Niech nie zabraknie wspólnej modlitwy, czytania Ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim, łamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania. Zgromadźmy się również na Pasterce. W tym dniu powstrzymajmy się   od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy w tym dniu o chorych, samotnych i opuszczonych.
 1. Uroczysta Pasterka w Czarnej o godz. 22.00 natomiast w Brunarach – o północy z piątku na sobotę. Składka z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
 2. W sobotę przeżywać będziemy Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msze Święte w Brunarach o północy oraz o 8.00 i o 11.00; w Czarnej o godz. 8.00 i 9.30.
 3. W przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze święte w Brunarach jak w każdą niedzielę o godz. 8.00, 10.00 i 11.30, w Czarnej o godz. 8.00 i 9.30. Składka z niedzieli przeznaczona jest na Papieski Uniwersytet św. Jana Pawła II  w Krakowie i Tarnowie oraz na Katolicki Uniwersytet Lubelski.  Na Mszach świętych będzie poświęcenie owsa.
 4. Adoracja Pana Jezusa w tym tygodniu we wtorek w kaplicy na plebanii od godz. 15.00.
 5. Kolęda Misyjna w naszej parafii będzie miała miejsce 2 stycznia. Szczegóły podamy w najbliższą niedzielę.
 6. W najbliższą środę – po Mszy świętej roratniej przygotowujemy choinki i szopkę w naszej świątyni. Proszę do pomocy młodzież.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!


III Niedziela Adwentu, Niedziela „Gaudete”

12 grudnia 2021 r.

 1. Przeżywamy III Niedzielę Adwentu – Niedzielę „Gaudete” („Radujcie się”). W naszej parafii przeżywamy rekolekcje adwentowe. Uczyńmy wszystko, aby był to czas skupienia, modlitwy, rozważania słowa Bożego, spotkania z Panem Jezusem a także wzajemnego pojednania. W naszej wspólnocie witamy Ks. dr. Michała DĄBRÓWKĘ z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który głosi słowo Boże podczas rekolekcji (program rekolekcji).
 2. Dzisiejsza niedziela jest drugą niedzielą miesiąca. Po Mszach świętych zmiana tajemnic Różańca Świętego. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na tacę z przeznaczeniem na cele gospodarcze naszej parafii.
 3. W poniedziałek na Mszę świętą wieczorną do Brunar zapraszam uczniów klasy VIII a wraz z rodzicami w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Podczas Mszy Świętej – poświęcenie modlitewników.
 4. We środę na Mszę świętą wieczorną do Brunar zapraszam uczniów klasy VIII b wraz z rodzicami w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Podczas Mszy Świętej – poświęcenie modlitewników.
 5. Adoracja Pana Jezusa w tym tygodniu będzie wyjątkowo we czwartek w kaplicy na plebanii od godz. 15.00.
 6. Od czwartku rozpoczyna się Nowenna do Dzieciątka Jezus. W kaplicy na plebanii są opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas.
 7. W sobotę po Mszy Świętej wieczornej zapraszam na spotkanie Radę Duszpasterską i Radę Gospodarczą.
 8. W przyszłą niedzielę będzie błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa oraz figurek Dzieciątka Jezus do domowych szopek.
 9. W liturgii Kościoła przeżywamy:
  a. w poniedziałek – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy,
  b. we wtorek – wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!

 

Rekolekcje adwentowe                                    

Brunary 12.12. – 15.12.2021r.

 

Niedziela 12 grudnia

7.00 – Czarna – Msza święta z nauką ogólną

8.00 – Brunary – Msza święta z nauką ogólną

9.30 – Czarna – Msza święta z nauką ogólną

10.00 – Brunary – Msza święta z nauką ogólną

11.30 – Brunary – Msza święta z nauką ogólną

 

Poniedziałek 13 grudnia

8.00 – Brunary – Msza święta z nauką ogólną

9.30 – Czarna – Msza święta z nauką ogólną

15.00 – Czarna – Msza święta z nauką ogólną

16.00 – Brunary – Msza święta z nauką ogólną

 

Wtorek 14 grudnia

8.00 – Brunary – Msza święta z nauką ogólną

9.30 – Czarna – Msza święta z nauką ogólną

 

Spowiedź święta:

Brunary: 9.00 – 10.00

Czarna: 10.30 – 11.00

 

 

16.00 – Brunary – Msza święta z nauką ogólną

17.00 – Czarna – Msza święta z nauką ogólną

 

Spowiedź święta:

Brunary: 15.00 – 16.00 – dla dzieci i młodzieży

Brunary: 16.30 – 18.00

Czarna: 17.30 – 18.00

 

Środa 15 grudnia

8.00 – Brunary – Msza święta z nauką ogólną – zakończenie rekolekcji

9.30 – Czarna – Msza święta z nauką ogólną – zakończenie rekolekcji

15.00 – Czarna – Msza święta z nauką ogólną – zakończenie rekolekcji

16.00 – Brunary – Msza święta z nauką ogólną – zakończenie rekolekcji


II Niedziela Adwentu

5 grudnia 2021 r.

 1. Przeżywamy II Niedzielę Adwentu. Dzisiejsza niedziela jest Dniem Modlitw za Kościół na Wschodzie – za naszą wschodnią granicą. Msze święte w niedziele – ze względu na obostrzenia sanitarne odprawiane będą w kościele o godz. 8.00 (w tym miesiącu zapraszam Brunary Niżne), o godz. 10.00 (Jaśkowa) i o godz. 11.30 (Brunary Wyżne). Otwarta jest również kaplica na plebanii – proszę, aby uczestniczący we Mszach Świętych podzielili się – połowa niech uczestniczy w kościele a połowa w kaplicy. Proszę, by wewnątrz świątyń zakładać maseczki.
 2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Słowo Boże podczas rekolekcji będzie głosił dr Michał DĄBRÓWKA – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Spowiedź święta przed świętami będzie we wtorek podczas rekolekcji.
  Ze względu na rekolekcje w przyszłą niedzielę w Czarnej – Msze święte o godz. 7.00 i o 9.30. W kościele parafialnym bez zmian. Program rekolekcji jest do odebrania w dzisiejszą niedzielę – z tyłu kościoła. Składka z przyszłej niedzieli – II niedzieli miesiąca przeznaczona będzie na cele parafialne. Po wszystkich Mszach Świętych – zmiana tajemnic Różańca Świętego.
 3. Msze święte roratnie w tygodniu codziennie i w Brunarach i w Czarnej o godz. 16.00. Dodatkowa Msza święta roratnia dla starszych w Brunarach codziennie o godz. 7.00.
 4. We wtorek od godz. 15.00 do 16.00 w kaplicy na plebanii Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 5. W środę – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzieci z klasy III zapraszam na Mszę Świętą o godz. 16.00 wraz   z rodzicami. Podczas Mszy Św. poświęcenie modlitewników dla dzieci. Chociaż nie jest to święto obowiązkowe to jednak zachęcam do uczestniczenia we Mszy Świętej, aby uczcić Niepokalaną.
 6. Od dzisiejszej niedzieli będzie można zabrać opłatki wigilijne. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na kwiaty dla naszych świątyń. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 7. W liturgii Kościoła przeżywamy:
  a. w poniedziałek – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa,
  b. we wtorek – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!


I Niedziela Adwentu

28 listopada 2021 r.

 

 1. Przeżywamy I Niedzielę Adwentu. Rozpoczynamy Adwent i nowy rok kościelny. Uczyńmy wszystko, aby był to czas modlitwy, czytania Pisma Świętego, pełnienia dobrych uczynków i umartwienia.
  Za dwa tygodnie rozpoczną się rekolekcje adwentowe, które poprowadzi Ks. dr Michał DĄBRÓWKA – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
  W dzisiejszą niedzielę przypada 12 rocznica święceń biskupich Pasterza naszej diecezji – bp. Andrzeja Jeża – pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
 1. Msze święte roratnie w tygodniu:
  a. w poniedziałek – w Czarnej o godz. 15.00 a w Brunarach o godz. 16.00.
  b. w pozostałe dni – od wtorku do soboty i w Brunarach i w Czarnej o godz. 16.00.
  Przed Mszą Świętą śpiewane będą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
  Zapraszamy parafian: dorosłych, młodzież i dzieci do udziału, niech to będzie najlepszy sposób naszego oczekiwania wraz z Matką Boża i Św. Józefem na Święta Bożego Narodzenia.
  Podczas Mszy Świętej krótka katecheza. Po Mszy Świętej losowanie serduszek z dobrymi uczynkami. Dzieci niech przynoszą ze sobą lampiony.
 1. We wtorek od godz. 15.00 do 16.00 w kaplicy na plebanii Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź święta przed I piątkiem – codziennie pół godziny przed Mszą Świętą. Dla porządku proszę, aby w Brunarach:
  a. w środę przyszli uczniowie klas: IV, V i VI
  b. w czwartek przyszli uczniowie klas: VII, VIIIa i VIIIb
  c. w piątek – młodzież i dorośli.
 3. Odwiedziny chorych z posługą kapłańską – jak w każdy I piątek miesiąca.
 4. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.30 będzie błogosławieństwo dziewcząt do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej.
 5. Caritas Diecezji Tarnowskiej dostarczyła już – jak każdego roku – świece na stół wigilijny. Jest to wieloletnia akcja pomocy najbardziej biednym i potrzebującym. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć świece wigilijne. Świeca mała 7 złotych, świeca duża 20 złotych.
 6. Od przyszłej niedzieli będzie można zabrać opłatki wigilijne. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na kwiaty dla naszych świątyń. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 7. W liturgii Kościoła przeżywamy:
  a. we wtorek – święto św. Andrzeja Apostoła,
  b. w piątek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana,
  c. w sobotę – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.
 8. Spotkania grup parafialnych w sobotę:
  a. o godz. 9.00 – w Brunarach – Liturgiczna Służba Ołtarza: lektorzy i ministranci
  b. o godz. 10.00 – w Brunarach – Dziewczęca Służba Maryjna
  c. o godz. 11.00 – w Czarnej – Liturgiczna Służba Ołtarza: lektorzy i ministranci oraz Dziewczęca Służba Maryjna.
 9. W poniedziałek po następnej niedzieli czcić będziemy Św. Mikołaja biskupa. Z tej okazji w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 – w kaplicyna plebanii będzie spotkanie Świętego Mikołaja z Liturgiczną Służbą Ołtarza, Dziewczęcą Służbą Maryjną i Grupą Apostolską młodzieży.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!

 

 


Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

21 listopada 2021 r.

 

 1. Przeżywamy ostatnią niedzielę roku liturgicznego – jest to Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Po każdej Mszy świętej odmówimy przed Najświętszym Sakramentem litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, za co można zyskać odpust zupełny.
 2. Msze święte w tygodniu:
  a. w poniedziałek, we wtorek, w czwartek i w sobotę – rano o godz. 7.30 w kaplicy na plebanii,
  b. w środę i w piątek w Brunarach w kaplicy na plebanii o godz. 16.30 a w Czarnej o godz. 16.00.
 3. We wtorek od godz. 17.00 do 18.00 w kaplicy na plebanii Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na to spotkanie zapraszam wszystkich uczniów klasy VIII a i klasy VIII b wraz z rodzicami w ramach duchowego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Podczas nabożeństwa będzie poświęcenie i wręczenie modlitewników.
 4. W środę – w Brunarach od godz. 16.00 – odmówimy Różaniec za zmarłych natomiast w piątek  od godz. 16.00 – odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia za zmarłych wypominanych w wypominkach listopadowych.
 5. W liturgii Kościoła przeżywamy:
  a. w poniedziałek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy,
  b. w środę – wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy, męczenników.
 6. Spotkania grup parafialnych w sobotę:
  a. o godz. 9.00 – w Brunarach – Liturgiczna Służba Ołtarza: lektorzy i ministranci
  b. o godz. 10.00 – w Brunarach – Dziewczęca Służba Maryjna
  c. o godz. 11.00 – w Czarnej – Liturgiczna Służba Ołtarza: lektorzy i ministranci oraz Dziewczęca Służba Maryjna.
 7. Za tydzień I Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy okres Adwentu. Msze święte od przyszłej niedzieli będą sprawowane w kaplicy na plebanii. W związku z tym zmieniamy porządek Mszy świętych w niedziele, aby wszyscy mogli się zmieścić w kaplicy:
  w Brunarach – Msze Święte o godz. 8.00, 10.00 i 11.30
  w Czarnej o godz. 8.00 i 9.30.
 1. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 – spotkanie Grupy Synodalnej.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!