Cerkiew – Czarna


Cerkiew w Czarnej
Cerkiew pw. św. Dymitra w Czarnej została zbudowana w 1764 r., przekształcona w 1. poł. XIX w (m.in. wydłużono prezbiterium), remontowana w 1930 i w latach
90-tych XX w.

Jest to cerkiew łemkowska, typ północno-zachodni, wariant starszy, orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej. Trójdzielna: wydłużone prezbiterium, szersza nawa i babiniec na planach kwadratów. We wschodniej, dobudowanej części prezbiterium zakrystia. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej o pochyłych ścianach, z lekko nadwieszoną izbicą, przy niej od zachodu przedsionek. Słupy wieży obejmują babiniec.

Ściany obite gontem, izbica wieży szalowana pionowym deskowaniem, dachy blaszane. Dach nad prezbiterium kalenicowy, trójpołaciowy, nad nawą namiotowy, dwukrotnie łamany, z dodatkową kalenicą, która łączy go ze ścianą wieży, nad wieżą namiotowy. Nad wszystkimi częściami jednolite hełmy baniaste (większy nad wieżą, pozostałe mniejsze) z pseudolatarniami i żelaznymi krzyżami.

Ikonostas w Czarnej
W nawie i prezbiterium kopuły namiotowe, nad nawa wzmocniona ściągiem krzyżowym. Nad babińcem strop płaski. Polichromia ornamentalna i architektoniczna z 1. poł. XIX w. Kompletny, barokowy ikonostas x XVIII w. Na północnej ścianie ołtarzyk z ikoną Hodigitria z poprzedniego ikonostasu z XVII w. Na klejmach postacie proroków ze zwojami pism, wśród nich, u dołu, św. Anna i św. Joachim.

Obecnie budynek służy jako kościół filialny  parafii rzymskokatolickiej w Brunarach. W obrządku katolickim jest pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Teren przy cerkwi otoczony murkiem kamiennym z bramką. Powyżej cerkwi na czynnym cmentarzu kilka dawnych nagrobków kamiennych.
Źródło: wikipedia.pl

Zwiedzanie

Cerkiew można zwiedzać przez cały rok,

W sezonie turystycznym

maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik

w dni powszednie od 9.00 do 17.00

w niedziele i święta od 13.00 do 17.00

Poza sezonem turystycznym

listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień

Kościół jest otwierany na życzenie zwiedzających i po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub e-mailowym

Kontakt plebania – 18/351 67 76      Przewodnik Pani Zofia Majer – 511 209 283

e-mail: parafia@brunary.pl

WIRTUALNE ZWIEDZANIE CERKWI (źródło: http://panoramy.zbooy.pl/)