IV Niedziela Wielkiego Postu

10 marca 2024 r.

 

 1. Przeżywamy IV Niedzielę Wielkiego Postu. Jest to niedziela „Laetare”. W naszej parafii przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Serdecznie witamy w naszej parafii Ks. Władysława NAWOROLA SCJ z Binczarowej. Po południu o godz. 14.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne.
 2. Msze Święte w tygodniu:
  a. w poniedziałek, we wtorek i w środę – według planu rekolekcji,
  b. w czwartek i w sobotę – o godz. 7.30.
  c. w piątek w Brunarach i w Czarnej o godz. 16.00.
 3. We wtorek spowiedź święta wielkanocna. Proszę, aby skorzystać ze spowiedzi świętej – przyjmijmy dar Bożego miłosierdzia.
 4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu we wtorek od godz. 18.00 do godz. 18.30 – podczas spowiedzi.
 5. W środę zakończenie rekolekcji. Ofiary na tacę we środę przeznaczone są na potrzeby rekolekcji.
 6. W czwartek od godz. 16.00 do 17.00 dodatkowa katecheza dla dzieci z klasy III wraz z rodzicami w ramach przygotowania do I spowiedzi i Komunii Świętej.
 7. W piątek zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w Brunarach i w Czarnej. Droga krzyżowa rozpoczyna się o godz. 16.00 a następnie Msza Święta. Na nabożeństwo do Brunar zapraszam uczniów klasy VII wraz z rodzicami w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.
 8. W piątek po Mszy Świętej wieczornej na plebanii spotkanie Rady Duszpasterskiej.
 9. Zachęcam do nabywania paschalików i baranków jako nasza wielkopostna pomoc najbardziej potrzebującym. Ofiara za paschalik lub baranka wynosi 8 złotych.
 10. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej Gorzkie Żale. Godzinki śpiewane są rano – o godz. 7.15 a następnie wypominki za zmarłych. W przyszłą niedzielę po prymarii i w czarnej zmiana tajemnic Różańca Świętego.
 11. Sakrament Bierzmowania dla uczniów klasy VIII będzie we wtorek 30 kwietnia o godz. 17.00 w parafii Ropa.
 12. W sobotę spotkania Grup parafialnych:
  a. o godz. 10.00 – Dziewczęca Służba Maryjna
  b. o godz. 11.00 – Liturgiczna Służba Ołtarza.
 13. Planujemy w tym roku parafialną peregrynację obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cele tej peregrynacji są następujące:
  a. Kult Eucharystii: „Bóg jest miłością” (1 J 4,8) – oddawanie czci Sercu Boga jest adoracją Jego miłości; „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29) – naśladowanie Chrystusa jest adoracją Jego miłości; „Jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Chrystusa, z którego wypłynęły krew i woda” (por. J 19,34) – „tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia” (prefacja o NSPJ) – praktyka częstej spowiedzi i Komunii Świętej jest adoracją Jego miłości.
  b. Wyjaśnienie i ożywienie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa (szczególny akcent na rozumienie nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu, poświęcenie siebie i rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
  c. Ewangelizacja rodzin w parafii.
  d. Uświęcenie ludzkich serc – „Jezu cichy i serca pokornego uczyń serce moje według Serca Twego.
  e. Zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy (zanika świadomość grzechu, dlatego trzeba powracać do praktyki rachunku sumienia, żalu za grzechy, konieczności wynagradzania i zadośćuczynienia Bogu za grzechy).
  f. Okazja do wspólnej modlitwy rodzinnej.
  g. Zachęta do pojednania i gorliwości apostolskiej w rodzinie, sąsiedztwie i w parafii.
  h. Upraszanie powołań kapłańskich i zakonnych według Serca Jezusa.
 14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Policja zwraca się do wszystkich z apelem o nie wypalanie traw oraz innych pozostałości roślinnych na polach, co może być przyczyną groźnych pożarów. Będą wzmożone kontrole.

 

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!