Przyjęcie kandydatek do DSM

W Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (25.03.2019r) w Brunarach na Mszy św w Kaplicy Matkii Bożej Fatimskiej o godzinie 17:00 miała miejsce podniosła uroczystość przyjęcia do DSM 6 kandydatek które zobowiązały się do naśladowania w codziennym życiu Matki Najświętszej.


Jesienny Koncert Zaduszkoszkowy

Parafia Brunary zaprasza na Jesienny Koncert Zaduszkowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego pt. „4 Pory Roku w Beskidzie. Muzyka i Słowo” w niedzielę 18.11.2018 r. o godz. 17.00 w kościele w Brunarach. W programie muzyka J.S.Bacha, G. Faure, B. Bartoka, J. Pachelbela, A. Vivaldiego, G.B. Pergolesiego, H. Wieniawskiego, W. Lutosławskiego oraz modlitwa za zmarłych. Wykonawcami będą: Joanna Trafas – sopran, Emilia Bernacka – fortepian, Mariusz Monczak – skrzypce, Mikołaj Monczak – skrzypce


Rewitalizacja i oddanie do ruchu turystycznego Kopca Piłsudskiego

Nadleśniczy Karol Stieber był inicjatorem usypania Kopca Piłsudskiego na 20 rocznicę odzyskania Niepodległości obchodzoną w 1938 roku. Prace wykonano w 1937 roku z udziałem lokalnej społeczności zaangażowanej do transportu materiału. Po wojnie głaz z piaskowca ze szczytu obsunął się do jego podnóża, gdzie przeleżał do czasów obecnych.

Rewitalizacji Kopca i oddania go do ruchu turystycznego w dniu 12.10.2018 r. podjął się Nadleśniczy Nadleśnictwo Łosie Franciszek Zygarowicz przy pomocy środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Oprawę liturgiczną uroczystości przygotowała Parafia Rzymskokatolicka w Brunarach, a artystyczną Zespół Szkół w Brunarach.

Słowo z homilii

Marszałek Polski – Józef Piłsudski mówił: „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.

Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć, pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli to całe dziedzictwo podjąć i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć.

Ten Kopiec, to nie jest sterta kamieni budząca zdziwienie, ale symbol wdzięczności wyrażony Bogu za odzyskanie Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wybudowany w 1938 r. w 20 – tą rocznicę tego faktu, który był marzeniem wielu pokoleń Polaków. A Marszałek Józef Piłsudski był uosobieniem spełnionych marzeń naszych rodaków.

Ten kopiec usypany w tym miejscu mówi o tym, ze tu jest Polska, a Polacy to wielka rodzina różnych kultur, wyznań i narodów, dla których Polską jest Ojczyzną niezależnie od tego, czy jest się Polakiem, Łemkiem, Ślązakiem, Mazurem, czy Kaszubem.


Plener malarski w Brunarach

W środę 29.09.2018 r. zakończył się w naszej parafii plener malarski. Na jego zakończenie był wernisaż w kaplicy na plebanii po Mszy św. o godz. 19.00. Dziękujemy gorąco artystom malarzom Małgorzacie Szubert – Radnickiej, Marii Tomal, Annie Bogdanowicz, Zbigniewowi Gizelli z Krakowa, Marii Mostek z Rzeszowa. Artystom dziękujemy i życzymy im Bożego błogosławieństwa w działalności artystycznej i życiu osobistym.


Koncert Muzyki Barokowej w Brunarach

W niedzielę 16.09.2018 o godz. 17.00 w naszej cerkwi św. Michała Archanioła w Brunarach odbędzie się koncert muzyki barokowej pt. „Muzyka na bursztynowym szlaku” w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – U Źródeł. Na fortepianie – kibordzie wystąpi Wiktor Szymajda, na skrzypcach Mariusz i Mikołaj Monczak, śpiew i recytacja w wykonaniu Julii Doszny. Serdecznie zapraszamy.


KONKURS na „Tradycyjny bukiet zielny” w Brunarach

REGULAMIN KONKURSU na „Tradycyjny bukiet zielny” w Brunarach

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie tradycyjnego bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól, lasów i ogrodów.
 2. Organizatorem Konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Brunarach.
 3. Konkurs adresowany jestdo wiernych Parafii i uczestników odpustu. .
 4. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jeden bukiet. Bukiet może być wykonany przez rodzinę.
 5. Nie określa się wielkości bukietów. Bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z miejscowych lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu. Ponadto: makówki, warzywa i owoce, np. nabite na patyk jabłko czy ziemniak. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny (dopuszczalne są wstążki z materiałów naturalnych).
 6. Bukiety będą ocenianew kategorii – Tradycyjny bukiet zielny.
 7. Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz jego kompozycja.
 8. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety w dniu 15. sierpnia 2016 roku do sumy odpustowej w godzinach od 10.00 do 11.00 na stole konkursowym przed kościołem (w razie deszczu w kościele). Każdy uczestnik dołącza do bukietu wizytówkę ze swoimi danymi za co otrzyma potwierdzenie pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia.
 9. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 15. sierpnia 2016 roku w godzinach od 13.30 do 14.00 przy kościele.

 10. Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami pieniężnymi o wartości:

I miejsce- 300 zł

II miejsce- 200 zł

III miejsce- 100 zł

Zostanie również przyznane łącznie 10 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych, a każdy uczestnik otrzyma drobny upominek.

 1. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.
 2. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15. sierpnia 2016 roku w miejscu odbywania się Konkursu.
 4. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.
 5. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:parafia@brunary.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowejParafii Rzymskokatolickiej w Brunarach parafia.brunary.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na to, by Organizator zbierał i przetwarzał podane przez niego dane osobowe, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 9. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.
 10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do bukietu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu.

 


Koncert Joanny Albrzykowskiej Cliford

Parafia serdecznie zaprasza na Koncert Joanny Albrzykowskiej Cliford. Solistka wystąpi na sumie o godz. 11.00 w niedzielę 12.08.2018 r. w Brunarach w Cerkwi Św. Michała Archanioła, a po Mszy św. będzie krótki koncert w jej wykonaniu pieśni religijnych.

Urodzona w Nowym Sączu, pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Od dziecka słyszała śpiewane przez swoją mamę – sopranistkę słynne arie, co obudziło w niej pasję do muzyki. Studia wokalne rozpoczęła na krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie I. Jasińskiej-Buszewicz w 1983, a zakończyła z wyróżnieniem w Brabants Conservatorium w Tilburgu w 1988 korzystając za zgodą Ministerstwa Kultury z prywatnego stypendium. Jej holenderskimi pedagogami byli światowej sławy artyści: Marie Cecile Moerdijk (sopran), Christine Deutekom (sopran) i Bernard Kruyssen (bas-baryton). Warsztat wokalny doskonaliła od 1989 u uczennicy Ady Sari, prof. Niny Stano w Düsseldorfie. Już podczas studiów brała udział w wielu nagraniach radiowych i telewizyjnych, nagrała kilka płyt z orkiestrami i chórami. Liczne recitale i koncerty dla Polonii pozwoliły jej na dalsze udoskonalanie swojego kunsztu i budowanie wizerunku artystycznego poprzez koncertowanie w Niemczech, Belgii, Francji i Szwajcarii. Uczestniczyła w różnych warsztatach wokalnych, m.in. Summer Workshop w International Opera Centrum Nederland w Muziektheater w Amstardamie (1991), II Międzynarodowe Muzyczne Seminarium Śpiewu i Sztuki Aktorskiej w Iwoniczu Zdroju (1999), Mistrzowski Kurs Wokalny prof. A. Słowakiewicz-Wolańśkiej w Jaworznie (2009).

W roku 1989 związała się z Nederlandse Opera w Amsterdamie występując jako solistka chóru w operach: „Ognisty anioł” S. Prokofiewa, „Orfeusz i Eurydyka” Ch. von Glucka i „Borys Godunow” M. Musorgskiego. Uczestniczyła w światowej prapremierze opery „Life with and Idiot” A. Schnittke, którą dyrygował słynny M. Rostropowicz, a spektakl zaszczyciła swoją obecnością sama królowa Holandii, Beatrix. W ramach współpracy z ZBF (Zentrale Bühne- und Fernsehenvermittlung) wzięła udział w produkcji Carmen 2000, wystawionej z wielkim rozmachen w hamburgskim Stadtpark. W latach 2001/2002 współpracowała z Operą w Aachen, natomiast w sezonie 2003/2004 była zaangażowana w słynnym Das Meininger Theater.

Po powrocie do kraju kontynuowała działalność artystyczną oraz zajęła się pracą pedagogiczną. Dwukrotnie występowała na Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy. Była gościem fundacji Czardasz działającej w Krakowie. Od roku 2008 współpracuje z Klubem Esperanto, z którym koncertowała zarówno w kraju jak i za granicą, m.in. Danii, Litwie, czy Słowacji podczas Międzynarodowych Kongresów Esperanto. Artystka regularnie współpracuje z muzykami z Holandii, Niemiec i Francji. Angażuje się również w działalność charytatywną.


Koncert Kuba Blokesz Trio

W ramach 12 edycji Festiwalu Muzyki Zaklętej w Drewnie na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce z okazji z okazji 5-lecia wpisu drewnianych cerkwi w Polsce i na Ukrainie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wystąpi 5 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00, w Brunarach, w naszej cerkwi świętego Michała Archanioła zespół Kuba Blokesz Trio, na który serdecznie zapraszamy. Dla parafii Brunary to wielki zaszczyt i dlatego chcemy ten fakt uczcić tym koncertem, na który serdecznie zapraszamy.

Jakub Blokesz jest także laureatem kilkunastu innych festiwali, m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki. Jego interpretacje cechuje duża wrażliwość emocjonalna. Na scenie artyście towarzyszy gitara, nienachalnie uzupełniająca jego wykonania. Kuba Blokesz perfekcyjnie panuje nad głosem, przekazując nim swoją wizję świata. Znakomicie wykonuje nie tylko własne utwory, ale również piosenki literackie innych twórców – dość przypomnieć „Bawitko”, którym Kuba Blokesz otworzył koncert „Wywar z Przywar”, poświęcony twórczości Andrzeja Poniedzielskiego.

Wśród jego artystycznych dokonań znajduje się debiutancki album muzyczny z 2015 roku: „Lwów. Szkice Miejskie”, na który złożyły się polskie przekłady ukraińskich poetów z autorską muzyką.

Artysta sprawdził się również w roli producenta, pomagając Zakonowi Karmelitów Bosych w tworzeniu dwupłytowego wydawnictwa: „Bóg sam wystarcza – poezje z Karmelu” (2016), które oparto m.in. na wierszach św. Teresy z Ávili. Poza produkcją płyt, skomponował dziesięć utworów oraz nagrał gitary i wokal.

Kuba Blokesz koncertuje w całej Polsce, a czasem także w Europie. Można zobaczyć go w projektach solowych i jako uczestnika większych produkcji. W czasie Światowych Dni Młodzieży zagrał główną rolę w musicalu o proroku Eliaszu, „Jak Ogień”.

Po lwowskich klimatach przyszedł czas na czeskie. Tym razem Kuba Blokesz wraz z zespołem Chwila Nieuwagi sięgnął po teksty czeskich autorów (między innymi Jaromíra Nohavicy) we własnych przekładach, które zebrano pod wspólnym tytułem „Morawska Brama”.

Kuba Blokesz prezentuje swoje umiejętności także na swoich kanałach w serwisie YouTube. Jednym z nich jest „Manufaktura Piosenki”– interesujący format, w którym prezentowane są piosenki nagrane „na żywo”, bez cięć i poprawek.

Zachęcamy Was, Drodzy Czytelnicy, do zapoznania się z twórczością Kuby Blokesza, jeśli dotąd nie mieliście okazji spotkać się z jego artystycznymi wcieleniami. Pozostaje nam tylko zaprosić Was na jego stronę: www.kubablokesz.pl i do śledzenia jego muzycznych sukcesów.


12. edycja Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie

Z okazji 15-lecia wpisu kościołów oraz 5-lecia wpisu cerkwi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Muzyka Zaklęta w Drewnie zabrzmi we wszystkich drewnianych świątyniach UNESCO!

 1. edycję Festiwalu na Szlaku Architektury Drewnianej rozpoczniemy już 3 czerwca plenerowo przy kościele pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (UNESCO). Muzyczne lato otworzy Marek Piekarczyk – wokalista, autor tekstów i muzyki, który wraz z zespołem TSA i solowo, zagrał przeszło 2500 koncertów w całej Europie. Brał udział w wydaniu przeszło 25 płyt oraz wielu singli. Grał tytułową rolę w rock-operze „Jesus Christ Super Star”. W roku 2013 rozpoczął współpracę z programem TVP2 – „The Voice of Poland” jako jeden z trenerów i w 2014 roku odebrał „Telekamerę 2013” dla „VOP” jako najlepszego programu muzycznego oraz był nominowany do nagrody „Wiktora” jako „Osobowość telewizyjna 2013”.

W ciągu dalszych trzech miesięcy odwiedzimy najpiękniejsze zakątki Małopolski i wysłuchamy artystów prezentujących różne gatunki, style i klimaty muzyczne. W ramach kolejnego roku współpracy z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina odbędzie się koncert duetu Bolewski | Tubis w Krakowie na Salwatorze. Nie zabraknie także brzmień folkowych i możliwości posłuchania różnych instrumentów etnicznych. Niektóre koncerty wykonane będą jedynie za pomocą instrumentów, inne zaś wyłącznie ludzkich głosów.

Podczas finałowego koncertu 26 sierpnia w Amfiteatrze Zapopradzie w Muszynie wystąpi LemON – zespół, który udowodnił, że ambitna muzyka na wysokim poziomie może trafić na pierwsze miejsca list przebojów. Grupa zyskała uznanie branży muzycznej, zdobywając dla swoich albumów nominacje do Fryderyków, a jednocześnie udało jej się zyskać wiernych słuchaczy, którzy obsypują ich niezliczonymi wyróżnieniami. Albumy ,,LemON”, ,,Scarlett”, ,,Etiuda zimowa” w błyskawicznym tempie pokryły się złotem i platyną. Wydany wiosną ubiegłego roku niekomercyjny album ,,TU”  otworzył zupełnie nowy etap w historii grupy. To właśnie o tej płycie Marek Niedźwiecki napisał ,,Wcisnęło mnie w fotel i słucham tej muzyki od kilku godzin”.

 

Dajcie się porwać Muzyce Zaklętej w Drewnie i świętujcie z nami rocznice wpisów najpiękniejszych drewnianych zabytków Małopolski na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO!

Wstęp wolny!

www.facebook.com/MuzykaZakletaWDrewnie

www.facebook.com/drewniana.malopolska

 

Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie realizowany jest w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Program – 12.edycja Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie

3.06.2018, godz. 17:00, Lipnica Murowana, plener przy kościele pw. św. Leonarda (UNESCO)
Marek Piekarczyk Akustycznie
Marek Piekarczyk – śpiew, Tadeusz Apryjas – gitara akustyczna, Jacek Borowiecki – instrumenty perkusyjne, cajon

10.06.2018, godz. 12:00 Dębno, kościół pw. św. Michała Archanioła (UNESCO)
Teatr Lalek Pinokio – wydarzenie dedykowane dzieciom
„Jak Karolek został Papieżem”

17.06.2018, godz. 17:00 Kraków – Salwator, plener przy kaplicy św. św. Małgorzaty i Judyty Bolewski | Tubis
„Lunatyk”
Koncert w ramach współpracy z 19. Wędrownym Festiwalem Filharmonii Łódzkiej KOLORY POLSKI

24.06.2018, godz. 17:00 Mętków, kościół Matki Boskiej Częstochowskiej – koncert edukacyjny
Contra-Bass-Quartett
Jan Sebastian Bach „Wariacje Goldbergowskie” – wersja autorska na kwartet smyczkowy Krzysztofa Leksyckiego

1.07.2018, godz. 17:00 Kwiatoń, cerkiew pw. św. Paraskewii (UNESCO)
Kameralna Harmonia
Katarzyna Kamer – fidel płocka, suka biłgorajska, gadułka, sarangi,
Hubert Giziewski – akordeon
Recital: „Źródła”

8.07.2018, godz. 17:00 Powroźnik, cerkiew greckokatolicka św. Jakuba Młodszego (UNESCO)
Wojtek Szczepanik – piano solo

15.07.2018, godz. 17:00, Owczary, cerkiew greckokatolicka Opieki Bogurodzicy (UNESCO)
Duo Ardente: Aleksandra Lelek – wiolonczela, Maciej Zimka – akordeon
Recital: „Inspiracje i portrety”

22.07.2018, godz. 17:00 Skawinki, kościół pw. św. Joachima
Królestwo Beskidu
„Hala”

29.07.2018, godz. 17:00, Sękowa, kościół pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba (UNESCO)
WIDYMO
„Echo Gór Słonnych”

 


Koncert Patriotyczny w Brunarach

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Brunarach zaprasza na Koncert Patriotyczny z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w wykonaniu solistów Chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Koncert odbędzie się w niedzielę 08.07.2018 r. w cerkwi św. Michała Archanioła w Brunarach wpisanej na listę zabytków UNESCO o godz. 12.00 i będzie nosił tytuł Póki „Polska żyje w nas”. Artyści wcześniej wystąpią na Mszy św. o godz. 11.00, a bezpośrednio po Mszy św. będzie koncert.

Wykonawcami będą:

Robert Dymowski

Ryszard Morka

Andrzej Wiśniewski

Weronika Rabek

Magdalena Idzik

Katarzyna Gawałkiewicz

oraz zespół muzyczny Maćka i Moniki Przestrzelskich

Dzień wcześniej w sobotę 07.07.2018 r. artyści wystąpią w „Operze Rigoletto” w Stadninie Koni Huculskich w Regietowie o godz. 21.00.

Serdecznie zapraszamy