II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

4 stycznia 2015 roku

Informacje duszpasterskie

 

Obchodzimy dziś drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Przypada ona jedynie wówczas, gdy w danym roku wypadnie niedziela pomiędzy 2 a 5 stycznia. Liturgia tej niedzieli daje nam jeszcze jedną możliwość zatrzymania się nad tajemnicą Boga, który przyszedł, aby zamieszkać z nami, by stać się jednym z nas i aby nas pociągnąć ku sobie, jak mogliśmy usłyszeć w czytaniu z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Dzisiejsza niedziela jest zarazem pierwszą niedzielą nowego roku. Zadbajmy zatem o to, by ten rok był przeżywany przez nas w jedności z Bogiem i drugim człowiekiem.

Za tydzień w niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.00.

We wtorek obchodzić będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną też Uroczystością Trzech Króli. Składka zbierana w tym dniu w kościele będzie przeznaczona na potrzeby misji.  Msze św. o godz. 8.00, 11.00, a Czarnej o godz.  9.30. Na Mszach św. poświęcenie kredy, złota, kadzidła i mirry.

Zaprośmy Pana Jezusa do naszego życia i naszych domów, prosząc, by nam błogosławił przez cały nowy rok. Oznaczmy drzwi literami: C+M+B (skrót od łacińskiego zdania Christus mansionem benedicat – niech Chrystus błogosławi to mieszkanie) lub, jak wolą inni: K+M+B – pierwszymi literami imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, i wpiszmy obecny rok – 2015.

W święto Objawienia Pańskiego jest obchodzony na całym świecie Dzień Misyjny Dzieci. Ta okazja ma je zachęcić do niesienia pomocy rówieśnikom przez modlitwę               i – w miarę możliwości – również materialnie. Stwórzmy dzieciom okazje, by były misjonarzami dobra i miłości nie tylko gdzieś daleko – a, więc z natury symbolicznie, ale też wśród najbliższych – kolegów i rodziny.

6 stycznia to też Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. Kolędnicy misyjni spotykają się na Mszy św. o godz. 11.00, którym dziękujemy za ofiarę zebraną podczas kolędowania w kwocie 3110 zł. Panu Katechecie Tadeuszowi Karpińskiemu dziękujemy za przygotowanie kolędy misyjnej.

W najbliższą niedzielę, 11 stycznia, będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła. Po Mszy św. o godz. 11 00 spotkanie Rady Parafialnej.

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulegnie zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu.

Zwracamy się zatem z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazania 1% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Wychodząc z kościoła możemy odebrać ulotkę informacyjną o sposobie przekazania   1 %. Tutaj tylko przypominamy, że podobnie jak w roku ubiegłym wystarczy na zeznaniu podatkowym PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nr KRS naszej Caritas (0000211791) oraz kwotę przekazywanego 1% podatku.

Na stronie internetowej Caritas (www.tarnow.caritas.pl) znajduje się gotowy bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Zachęcamy gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.

Kolęda

 

Trwa kolęda – czyli wizyta duszpasterska. Niech obecność kapłana w waszym domu stanie się przede wszystkim okazją do wspólnej modlitwy w waszych intencjach.

Z racji trwania kolędy nie będzie Mszy św. wieczorem w środę i piątek, ale rano         o godz. 7.30.

 

Niedziela 4.I.2015 r. od godz. 12.00

 

Jaśkowa od P. Józefa Druzika do P. Roberta Stacha

 

Poniedziałek 5.I.2015 r. od. godz.8.00

 

Brunary Wyżne od P. Zbigniewa Święsa do rodziny Gorgoszów

 

 

Wtorek 6.I.2015 r. od godz. 12.00

Brunary Wyżne – Domy od P. Jana Święsa do P. Edwarda Święsa

 

Środa 7.I.2015 r. od godz. 14.00

Brunary Wyżne – Od P. Bolesława Zięby do P. Józefa Święsa

 

Czwartek 8.I.2015 r. od godz. 14.00

Czarna – od P. Tadeusza Babuli do P. Jacka Ligenzy

 

Piątek 9.I.2015 r. od godz. 14.00

Czarna – od Pani Marii Kwiczal do Pana Jana Jelińskiego