IV Niedziela Wielkiego Postu

31 Marca 2019 roku

Informacje duszpasterskie

Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych.
W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w codziennym dążeniu do świętości.

Msze Święte w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8.00 i 11.00, a w Czarnej
o godz.9.30. Droga Krzyżowa o godz. 10.15. Dzisiaj o godz. 14 00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych na cmentarzu w Brunarach (w razie opadów w kaplicy), a po nim Gorzkie Żale o godz. 14.45, następnie Msza św.

We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek Droga Krzyżowa w Brunarach i Czarnej o godz. 17.00, a po niej Msza św.

We czwartek odbędzie się spotkanie grupy synodalnej o godz. 18 00.

Zbiórka ministrantów i lektorów w piątek po Mszy św. – obowiązkowa., a DSM w sobotę na Mszy św. godz. 7.30.

Boże dary i ludzka życzliwość niech ubogacają wszystkich naszych gości, solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

W tym tygodniu przeżywać będziemy I czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Od godz. 16 00 będzie cicha adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź przed I piątkiem. A podczas Mszy Świętej o godz. 17 00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Każdy I piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy. Wyjazd do chorych będzie podczas rekolekcji we wtorek.

W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści. Msza św. o godz. 7 30 połączona z nabożeństwem fatimskim.

Dziękujemy mieszkańcom Czarnej – P. Zofii Majer, rodzinom Ligęzów i Gurowskich za posprzątanie terenu przykościelnego po zimie.

W minionym tygodniu Pan Bóg z naszej wspólnoty parafialnej powołał do wieczności śp. Stanisławę Jamro, lat 85, za którą zostało zamówionych 42 intencji, a od uczestników pogrzebu 17. Zmarłą polećmy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…

Nasza parafia ogłasza konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.

Regulamin konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Brunarach ogłasza konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.

Warunki konkursu:

1.Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo – bez ograniczeń wiekowych.

  1. Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu danej palmy, przysługuje tylko jedna nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować 1 przedstawiciela grupy.
  2. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak pędy wierzby, bibuła, suszone kwiaty, kwiaty wykonane własnoręcznie, bukszpan itp. Nie używamy gotowych elementów zdobniczych takich jak np. sztuczne kwiaty.
  3. Forma i technika wykonania prac dowolna.
  4. Maksymalna wysokość palmy – 2 metry.

Ocena i nagrody:

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:

– zgodność wykonania z regulaminem konkursu,

– ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.

– technikę wykonania,

– dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych.

– wielkość i bogactwo użytych materiałów.

– estetykę wykonania pracy.

Konkurs i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową
po Mszy św. o godz. 11.00.

Dla zwycięzców za 1, 2, 3 miejsce cenne nagrody, a dla wyróżnionych od 4 do 10 miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników będą drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

Dzisiaj w naszej parafii rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne. Prowadzi je Ks. Rafał Stós z Tarnowa.

 Rekolekcje Wielkopostne  w Parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Brunarach

Niedziela 31.03.2019 r.

Godz. 7.30      Godzinki do NMP
Godz. 8.00      Msza św. z nauką rekolekcyjną dla całych rodzin
Godz. 9.30      Czarna – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla całych rodzin
Godz. 10.15    Droga krzyżowa
Godz. 11.00    Msza św. z nauką rekolekcyjną dla całych rodzin
Godz. 14.00    Cmentarz parafialny: Modlitwy za zmarłych (w razie braku pogody – w kaplicy)
Godz. 14.45    Gorzkie Żale
Godz. 15.30    Msza św. z nauka rekolekcyjna dla całych rodzin

Poniedziałek 1.04.2019 r.

Godz. 8.00      Modlitwa Różańcowa
Godz. 8.30      Msza św. z nauką rekolekcyjną
Godz. 11.00    Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
Godz. 15.00    Czarna – Modlitwa Różańcowa
Godz. 15.30    Czarna – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Godz. 17.00    Modlitwa Różańcowa
Godz. 17.30    Msza św. i nauka rekolekcyjna

Wtorek 2.04.2019 r. Sładka na cele ewangelizacyjne realizowane przez Ks. Rafała

Godz. 8.00      Spowiedź dla chorych i seniorów
Godz. 8.30      Nabożeństwo Eucharystyczne
Godz. 9.00      Msza św. dla chorych i seniorów. Sakrament chorych, Błogosławieństwo Lourdzkie,
Godz. 11.00    Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
Godz. 13.00    Wyjazd do obłożnie chorych (niezapisanych na I Piątek zgłaszać do zakrystii)

Godz. 15.00    Czarna – Modlitwa Różańcowa
Godz. 15.30    Czarna – Msza św. z nauką rekolekcyjną (odwiedziny chorych w Czarnej)
Godz. 17.00    Modlitwa Różańcowa
Godz. 17.30    Msza św. i nauka rekolekcyjna

Środa 3.04.2019 r. Składka na cele rekolekcyjne

 Godz. 8.00      Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Godz. 8.30      Msza św. na zakończenie rekolekcji. Błogosławieństwo połączone z odpustem zupełnym
Godz. 9.30      Spowiedź dla dorosłych i dzieci
Godz. 11.00    Msza św. na zakończenie rekolekcji dla dzieci. Błogosławieństwo z odpustem zupełnym
Godz. 13.00    Czarna – Spowiedź
Godz. 13.30    Czarna – Msza św. Msza św. na zakończenie rekolekcji. Błogosławieństwo połączone z odpustem zupełnym
Godz. 15.00 – 17.00 Brunary -Spowiedź – przerwa – 16.00-16.30
Godz. 17.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu
Godz. 17.30    Msza św. Msza św. zakończenie rekolekcji. Błogosławieństwo połączone z odpustem zupełnym