Rewitalizacja i oddanie do ruchu turystycznego Kopca Piłsudskiego

Nadleśniczy Karol Stieber był inicjatorem usypania Kopca Piłsudskiego na 20 rocznicę odzyskania Niepodległości obchodzoną w 1938 roku. Prace wykonano w 1937 roku z udziałem lokalnej społeczności zaangażowanej do transportu materiału. Po wojnie głaz z piaskowca ze szczytu obsunął się do jego podnóża, gdzie przeleżał do czasów obecnych.

Rewitalizacji Kopca i oddania go do ruchu turystycznego w dniu 12.10.2018 r. podjął się Nadleśniczy Nadleśnictwo Łosie Franciszek Zygarowicz przy pomocy środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Oprawę liturgiczną uroczystości przygotowała Parafia Rzymskokatolicka w Brunarach, a artystyczną Zespół Szkół w Brunarach.

Słowo z homilii

Marszałek Polski – Józef Piłsudski mówił: „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.

Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć, pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli to całe dziedzictwo podjąć i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć.

Ten Kopiec, to nie jest sterta kamieni budząca zdziwienie, ale symbol wdzięczności wyrażony Bogu za odzyskanie Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Wybudowany w 1938 r. w 20 – tą rocznicę tego faktu, który był marzeniem wielu pokoleń Polaków. A Marszałek Józef Piłsudski był uosobieniem spełnionych marzeń naszych rodaków.

Ten kopiec usypany w tym miejscu mówi o tym, ze tu jest Polska, a Polacy to wielka rodzina różnych kultur, wyznań i narodów, dla których Polską jest Ojczyzną niezależnie od tego, czy jest się Polakiem, Łemkiem, Ślązakiem, Mazurem, czy Kaszubem.