Niedziela Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

28 grudnia 2014 roku

Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2014 roku, jest świętem Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment, aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie i swojej rodziny. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, kiedy rozłąka od rodziny stała się chlebem powszednim, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach na wspólnotę rodzinną, nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi w doczesnej pielgrzymce wiary dla innych narodów. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi opartych na prawdziwej miłości.

Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego 2014. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad tymi najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami. Wydaje się bowiem, że poza chwilowymi odruchami jedności i solidarności, jako naród, ciągle nie potrafimy wyciągać właściwych wniosków z kolejnych lekcji historii i z kolejnych dopustów Bożych…

We środę 31.XII podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 9.00 w Czarnej, a godz. 10.30 w Brunarach, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, Msze św. o godz. Jak w niedzielę; pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi, Msza św. o godz. 16.00 w Brunarach, a godz. 17.00 w Czarnej – godzinę wcześniej okazja dospowiedzi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny, Msza św.     o godz. 7. 30, po niej różaniec.

W piątek wyjazd do chorych z okazji I piątku: w Czarnej od godz.10.00, w Brunarach o godz.10.30

W najbliższy czwartek, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2015. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych       w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny: 8.00, 11.00, a w Czarnej 9.30.

Kolęda

Trwa kolęda – czyli wizyta duszpasterska. Niech obecność kapłana w waszym domu stanie się przede wszystkim okazją do wspólnej modlitwy w waszej intencji.

Niedziela 28 XII od godz. 12.00

Od P. Franciszka Matuły do P. Stanisława Grucy i Józefa Trzepaczki

Poniedziałek 29 XII od godz. 8.00

Od P. Edwarda Gołyźniaka do P. Sylwestra Stacha

Wtorek 30.XII. od godz. 8.00

Od P. Leszka Lichonia do rodziny P. Jadwigi Warzecha

Środa 31.XII.2014 r. od godz. 12.00

Od P. Józefa Langra do P. Stefana Durałka

Niedziela 4.I.2015 r. od godz. 12.00

Jaśkowa od P. Józefa Druzika do P. Roberta Stacha

Poniedziałek 5.I.2015 r. od. godz.8.00

Brunary Wyżne od P. Zbigniewa Święsa do rodziny Gorgoszów