Znaczek Turystyczny

4000193_cerkiew_św_michała_archanioła_w_brunarach-3

W dniu 22.12.2014 r. Parafia Rzymskokatolicka przystąpiła do systemu gry kolekcjonerskiej o nazwie Znaczek Turystyczny. Na znaczku pokazany jest kościół parafialny w Brunarach. Z kolei niżej podany opis obiektu można znaleźć na stronie www.znaczki-turystyczne.pl.

Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach to dawna greckokatolicka cerkiew. W 2013 roku cerkiew wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z piętnastoma innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Pierwsza cerkiew w Brunarach powstała na początku XVII wieku, kiedy to we wsi powstała parafia unicka. Nowa świątynia powstała w 1653 roku. Współczesna cerkiew zbudowana została w XVIII wieku, a już po kilkudziesięciu latach, w roku 1831 została przebudowana i powiększona. Dawne prezbiterium połączono z nawą, dostawiając nowe, trójbocznie zamknięte, zaś całość pokryto nowym dachem. Cerkiew w Brunarach jest cerkwią łemkowską, trójdzielną. Nad przedsionkiem wznosi się wieża z hełmem zwieńczonym kutym krzyżem. Podobne hełmy znajdują się ponad nawą i prezbiterium. We wnętrzu świątyni zachowała się polichromia, pokrywająca całość stropu i wewnętrznych ścian obiektu. Oprócz tego w cerkwi znajduje się ołtarz główny z XVII w. oraz dwa ołtarze boczne z wieku XVIII z ikonami Matki Bożej oraz Przemienienia Pańskiego. Po Akcji „Wisła” cerkiew została przejęta przez Kościół łaciński, a obecnie mieści się w niej rzymskokatolicki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP.

GPS: 49.534052 , 21.032716 ,   Miejsce sprzedaży: W sezonie od 1.V do 31.X u przewodnika (tel. 515 442 138), śr-sob 9-18, niedz 12-17. Poza sezonem sklep spożywczy naprzeciwko cerkwi.


Czym jest Znaczek Turystyczny? 

Znaczek turystyczny to okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm, posiada metalowe oczko do zawieszenia. Awers i rewers przeważnie jest taki sam. Znaczek Turystyczny jest pamiątką z naturalnego materiału – drewna, bez użycia barwników, farb, lakierów, jest w 100 % ekologiczny. Składa się z trzech elementów: samego znaczka, karteczki i naklejki. Stanowi wyjątkową propozycję dla kolekcjonerów, w porównaniu z innymi w większości prefabrykowanymi produktami. Produkowany jest ręcznie, każda sztuka jest wyjątkowa. Grafika jest swego rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest w wysokiej temperaturze przy pomocy metalowej, grawerowanej matrycy. Poprzez silny nacisk matryca wypala w drewnie plastyczny wizerunek, który jest bardzo trwały i odczuwalny także przy dotyku.

Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka. Kolejne numery znaczków przedstawiają grzbiety gór, schroniska turystyczne, biegi rzek, oznaczają miasta, zamki, miejsca historyczne, pamiątki przyrodnicze, zabytki techniki, jaskinie, ogrody zoologiczne i inne miejsca, do których dociera ciekawy turysta. Jest on turystyczną zachętą do zwiedzania tych miejsc a zarazem wyjątkową pamiątką. Zbieranie znaczków jest impulsem do wzięcia udziału w grze kolekcjonerskiej. Cały system jest nieustannie rozszerzany. W 2014 roku Znaczki Turystyczne znajdują się już w dwudziestu państwach! Jest to ogólnoeuropejska akcja kolekcjonerska.

© Nazwa i znak towarowy Znaczek Turystyczny są zastrzeżone i prawnie chronione w Polsce i Europie.


 

Karteczka

Karteczka

Do każdego Znaczka Turystycznego przymocowana jest papierowa karteczka, która imituje drewno. Na jednej stronie znajduje się nazwa produktu, kraj, z którego pochodzi, krótkie wyjaśnienie czym jest ZT, w środku umieszczone jest logo /róża wiatrów/, pod spodem adres strony internetowej oraz kupon z flagą państwową, na której został specjalną techniką wydrukowany srebrny numer konkretnego znaczka. W środku, do naciętych miejsc, jest włożona naklejka.

Na drugiej stronie znajdują się podstawowe zasady gry kolekcjonerskiej, strona internetowa i kod kreskowy.

 

Naklejka

ia .jcepopupNa włożonej w karteczce naklejce o średnicy 22 mm z folii samoprzylepnej, został wydrukowany zmniejszony wygląd Znaczka Turystycznego. Znaczki wyprodukowane przed rokiem 2010 takiej naklejki jeszcze nie posiadały. Naklejka służy do usystematyzowania kolekcji, można ją wkleić do dziennika kolekcjonerskiego, do zeszytu, nakleić na ramę roweru, na kijki nordic-walking. Jest to swego rodzaju bonus, który czyni ZT atrakcyjniejszym i zachęca turystów do rozpoczęcia systematycznego zbierania Znaczków Turystycznych.


Idea Znaczka Turystycznego

Pomysł promocji miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyznaczania szlaków dla turystów oraz swego rodzaju gry dla kolekcjonerów zrodził się w Czechach i w niedługim czasie Znaczek Turystyczny na stałe zagościł również w takich krajach jak: Słowacja, Niemcy, Ukraina, Austria, Węgry, Słowenia, Rumunia, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy, Rosja, Australia, Francja, Norwegia, Hiszpania, Chorwacja, USA oraz oczywiście w Polsce. Tak więc jest to inicjatywa ogólnoeuropejska i włączają się do niej kraje spoza Europy. Na dzień dzisiejszy /dane z 8 października 2014 r./ istnieje w całej Europie, USA i Rosji ponad 4180 miejsc oznaczonych Znaczkiem Turystycznym, a ich liczba z każdym dniem wzrasta. Tak jak wspominaliśmy cała idea kolekcjonowania Znaczka Turystycznego zrodziła się w Czechach. Wszystko zaczęło się w 1998 roku w Rymarowie, kiedy dwóch instruktorów skautingu chcąc zachęcić swoich podopiecznych do wędrowania po górach wypaliło lutownicą na drewnianych krążkach 10 celów turystycznych. Za każdy zdobyty cel skauci otrzymywali jeden krążek, a po zdobyciu wszystkich dziesięciu nagrodę specjalną. W tak niepozorny sposób rozpoczęła się gra kolekcjonerska, która z 10 sztuk rozwinęła się do obecnych 2109 sztuk w całych Czechach.


Gra kolekcjonerska

Zasady gry kolekcjonerskiej są bardzo proste:

1. Należy zebrać dziesięć znaczków opatrzonych kolejnymi dostępnymi numerami*.
2. Następnie odciąć papierowe kupony przymocowane do każdego z nich.
3. Kupony nakleić na formularz (do pobrania TUTAJ), włożyć do koperty i wysłać na adres:

Znaczki Turystyczne, skr. poczt. nr 38, 57-250 Złoty Stok

z dopiskiem „Znaczek Kolekcjonera”

Za każdą dziesiątkę kuponów kolekcjoner otrzymuje za darmo Znaczek Kolekcjonera. W przypadku kuponów zagranicznych każde państwo ma swoją własną Grę Kolekcjonerską i przydzielanie Znaczka Kolekcjonerskiego. Zagraniczne kupony polski kolekcjoner przesyła również do polskiej centrali i otrzymuje Znaczek Kolekcjonera tego kraju, z którego pochodzi komplet przesłanych kuponów. Za każdą następną dziesiątkę przydzielany jest kolejny Znaczek Kolekcjonera.

Jeżeli w zebranej dziesiątce kuponów brakuje jednego numeru, można go zastąpić tzw. JOKEREM (kupon Znaczków Okolicznościowych)

Jeżeli z powodów technicznych lub organizacyjnych turysta nie może kupić Znaczka Turystycznego w Znaczkowym Miejscu Turystycznym, istnieje możliwość wysłania brakującego ZT pocztą po udokumentowaniu pobytu w danym miejscu.

* określenie kolejne dostępne numery oznacza następujące po sobie numery znaczków, istniejących w chwili kompletowania „dziesiątki” kuponów do wysyłki.

Przykład:

Jeżeli posiadamy ZT o nr: 2,4,5,6,7,10,12,13,14,15 to przyjmujemy, że spełniony jest warunek na ZK, chociaż są przerwy w numeracji, ponieważ ZT o nr 3, 8, 9, 11 w chwili wysyłania kuponów nie istnieją.

Gdy znaczki o tych numerach pojawią się i je zdobędziemy, to można je wówczas wykorzystać przy kompletowaniu następnej „dziesiątki” na ZK np.
3, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Źródło: http://www.znaczki-turystyczne.pl/