XXVI Niedziela Zwykła

26 września 2021 r.

 1. Przeżywamy XXVI Niedzielę Zwykłą. W naszej diecezji jest to kolejna niedziela synodalna. Dzisiaj modlimy się szczególnie o trzeźwość w naszych rodzinach i za tych, którzy są uzależnieni od alkoholu, aby mieli siłę do walki z nałogiem.
 2. Msze święte w tygodniu:
 1. w poniedziałek w Brunarach o godz. 7.30.
 2. we wtorek w Brunarach o godz. 18.00.
 3. w środę, w czwartek – w Brunarach o godz. 18.00 a w Czarnej o godz. 17.00.
 4. w piątek i w sobotę – w Brunarach o godz. 17.00 i w Czarnej o godz. 17.00 a po Mszy świętej nabożeństwo różańcowe (godzinę wcześniej ze względu na nabożeństwo różańcowe).
 1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywamy:

  1. w poniedziałek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana;

  2. we wtorek wspomnienie św. Wacława, męczennika;

  3. w środę święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, odpust w parafii Ropa. Suma o godz. 11.00;

  4. w czwartek wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła;

  5. w piątek wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła;

  6. w sobotę wspomnienie św. Aniołów Stróżów.

 2. We wtorek wieczorem o godz. 18.00 – z racji przypadającego święta św. Michała Archanioła w kościele parafialnym Msza święta. W tym dniu podczas Mszy świętej modlić się będziemy za tych, którzy zamieszkiwali tereny naszej parafii przez wieki, budowali świątynie i modlili się w nich oraz spoczywają na naszych cmentarzach – w tym również za naszych braci i siostry grekokatolików i prawosławnych.
  Od godziny 17.00 adoracja Pana Jezusa w ciszy – na zakończenie Adoracji odśpiewamy hymn
  Ciebie Boga wysławiamy.

 1. W piątek rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc Różańca Świętego. Msza święta wieczorna od października (od najbliższego piątku) i w Brunarach i w Czarnej o godz. 17.00. Różaniec będziemy odmawiać po wieczornej Mszy świętej (w niedziele – po Mszach świętych). Zachęcam całe rodziny do odmawiania różańca. Uczestnictwem w Różańcu odpowiadamy na prośbę Matki Bożej z Fatimy.

 2. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca października. Pamiętajmy w tym dniu o Komunii Świętej wynagradzającej Bogu za grzechy swoje i całego świata.
  Spowiedź święta – we wtorek od godz. 17.00 (podczas adoracji), we czwartek od godz. 17.00
  i w piątek od godz. 16.00. W kościele w Czarnej przed nabożeństwami.
  Różaniec w I piątek poprowadzą
  kandydaci do sakramentu bierzmowania w ramach przygotowania duchowego do tego sakramentu a w sobotę Dziewczęca Służba Maryjna.

 1. Wyjazd do chorych – jak w każdy I piątek miesiąca.

 2. W zakrystii są do nabycia kalendarze dla rolników w cenie 25 zł.

 3. Spotkania grup parafialnych w sobotę:
  – o godz. 9.00 – Liturgiczna Służba Ołtarza w Brunarach
  – o godz. 10.00 – Dziewczęca Służba Maryjna w Brunarach
  – o godz. 11.00 – Liturgiczna Służba Ołtarza i Dziewczęca Służba Maryjna w Czarnej.

 

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia i zapraszamy do Stołu Pańskiego. Szczęść Boże!!!


Ważne ! Adoracje wieczorne oraz Msze święte odwołane.

W związku z dekretem biskupa tarnowskiego, którego treść zamieszczona jest poniżej,  adoracje wieczorne oraz Msze święte są odwołane. Msze święte w zamówionych intencjach sprawowane będą bez udziału wiernych.

Jeśli ktoś chce to w każdej chwili można podjechać na plebanie i skorzystać z Sakramentu pokuty.

 

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE [24.03.2020]

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:

1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.

2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.

3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.

5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.

7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.

8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).

10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.

11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.

12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI


XXXIV Niedziela Zwykła

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

20 listopada 2016 roku

Informacje duszpasterskie

Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla kończy rok liturgiczny. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Wczoraj miała miejsce w Łagiewnikach historyczna Uroczystość Zawierzenia Polski Chrystusowi Królowi.  W wymiarze parafialnym Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana dokonamy dzisiaj po Mszy św. Dziś Kościół za odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi – Królowi, udziela odpustu zupełnego. Teraz wypełnijmy warunki zyskania tego odpustu.

Dzisiaj odbywa się w naszej parafii zbiórka do puszek na ofiary Kościoła Prześladowanego.

Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu, a wraz z nią zaczyna się kolejny rok liturgiczny i duszpasterski. Poświęcenie opłatków na stół wigilijny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 21 XI – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (wspomnienie obowiązkowe).
 • 22 XI – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej. Z tej racji naszemu Panu Organiście życzymy obfitości darów Bożych (wspomnienie obowiązkowe).
 • 24 XI – św. Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter i jego Towarzysze, męczennicy wietnamscy; w tej grupie są różne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby świeckie; ich wspólną cechą charakterystyczną jest odważne głoszenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach dzisiejszego Wietnamu (wspomnienie obowiązkowe).

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a także małżonkom przeżywającym jubileusze i rocznice swego małżeństwa składamy serdeczne życzenia.

We środę Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a w piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia i Nowenna do Św. Michała Archanioła o godz. 16. 00, a w Czarnej o godz. 15.00.

W piątek po Mszy św. spotkanie młodzieży i rodziców z klasy I,II,III Gimnazjum, tych uczniów, którzy nie brali udziału w dekanalnym spotkaniu młodzieży w Śnietnicy.

Zbiórka aspirantów w piątek o godz. 14.00, ministrantów i lektorów w piątek po Mszy św.

W ostatnim czasie Pan Bóg powołał do wieczności naszą parafiankę śp. Kunegundę Druzik, lat 79, za którą zamówiono 66 Mszy św., a od uczestników pogrzebu 15. Zmarłą polećmy Miłosierdziu Bożemu…

Serdeczne Bóg zapłać kierujemy do ofiarodawców na cele parafialne. Zebrano 2300 zł ( w Brunarach 1470 zł, a w Czarnej 830 zł).